Bộ Công an huy động 4.000 CBCS điều tra dân số năm 2019

Thứ Năm, 11/07/2019, 16:30
Toàn lực lượng Công an đã huy động trên 4 ngàn điều tra viên, trên 170 giám sát viên và tổ chức điều tra trên 3 ngàn địa bàn - đó là thông tin được Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết tại Hội nghị Công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số năm 2019.

Tại Hội nghị Công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số năm 2019 diễn ra sáng 11/7 tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Bộ Công an được giao 2 nhiệm vụ, gồm: tổ chức điều tra số nhân khẩu trong phạm vi quản lý của Bộ và lập kế hoạch bảo vệ an toàn cho cuộc tổng điều tra trên phạm vi cả nước.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, đáp ứng yêu cầu về chất lượng Bộ Công an thành lập Ban chỉ đạo, ban hành phương án Tổng điều tra dân số trong Công an nhân dân; Kế hoạch của Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương về bảo vệ cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. 

Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Lê Quý Vương phát biểu tham luận tại Hội nghị

Tổ chức Hội nghị triển khai và Tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra dân số trong Công an nhân dân (trong đó tại khu vực phía bắc đã tập huấn cho gần 500 cán bộ thuộc 30 tỉnh, 50 đơn vị trực thuộc Bộ, 11 trường Công an nhân dân. Tại khu vực phía nam đã tập huấn cho gần 300 cán bộ thuộc 33 tỉnh, 2 bệnh viện, 8 trường Công an nhân dân).

Bộ Công an cũng thiết kế, hoàn thiện 2 loại Mẫu phiếu điều tra riêng ((mẫu phiếu điều tra cho CBCS Công an nhân dân và mẫu phiếu điều tra cho phạm nhân, trại viên).

Công an các đơn vị, địa phương đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc Tổng điều tra. - Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết. 

Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn Công an các địa phương thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình thu thập thông tin tại các đơn vị trực thuộc nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và thời gian đề ra. Hoàn thành việc kiểm tra, ghi mã, nhập phiếu theo quy định. Quá trình thu thập thông tin, Ban chỉ đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Văn phòng giúp việc phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương, Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Trung tâm tin học thống kê khu vực I thuộc Tổng cục Thống kê để tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ và giải quyết kịp thời vướng mắc.

Công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc tổng điều tra là một trong những nhiệm vụ được Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương quan tâm và Bộ Công an xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Công an các đơn vị, địa phương đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc Tổng điều tra. Đồng thời, lực lượng Công an tại cơ sở, nhất là lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an phụ trách xã về an ninh trật tự, Công an xã đã tích cực phối hợp với lực lượng điều tra viên cấp xã trong việc vẽ sơ đồ địa bàn, lập bảng kê hộ, đảm bảo an toàn cho điều tra viên khi tiến hành thu thập thông tin tại các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, vùng sâu, vùng xa…

Trong quá trình thực hiện Tổng điều tra đã xuất hiện một số vụ việc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, cố tình gây cản trở, không hợp tác, tuyên truyền trái với mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra dân số. 

Tuy nhiên, do làm tốt công tác nắm tình hình, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số Bộ Công an đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp với Công an địa phương có biện pháp xử lý kịp thời. Do đó, không xảy ra vụ việc mất an ninh trật tự liên quan đến cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.


Lưu Hiệp
.
.