Các trường hợp khóa tài khoản định danh điện tử
07:17 30/01/2023

Hỏi: Hiện nay, tôi được biết rất nhiều công dân Việt Nam đã có tài khoản định danh điện tử. Tôi muốn hỏi, trong trường hợp nào thì tài khoản định danh điện tử của công dân sẽ bị khóa? (Nguyên Minh, TP Cần Thơ)