Công dân không phải trả phí đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử
09:13 15/01/2023

Hỏi: Tôi muốn hỏi khi đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử thì có cần phải trả chi phí gì không? Có giới hạn độ tuổi công dân đăng ký tài khoản định danh điện tử hay không? Tôi hiện chưa đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử có bị phạt hay không? (Minh Quân, TP Hồ Chí Minh)