Để cuộc Tổng điều tra dân số trong Công an Lạng Sơn diễn ra thuận lợi, đáp ứng yêu cầu đặt ra, công tác chuẩn bị đã được thực hiện rất kỹ lưỡng. Từ cuối năm 2018, Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên; yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả Tổng điều tra dân số tại cơ quan và triển khai công tác bảo vệ cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Lạng Sơn năm 2019.

Thượng tá Hoàng Việt Châu - Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra dân số.

Lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ công tác tại đội tổng hợp thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố được truyền đạt phương pháp, trình tự tiến hành tổng điều tra dân số, kiến thức và kỹ năng cơ bản trong việc lập bảng kê, ghi phiếu điều tra dân số đối tượng nhóm 1 (gồm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công nhân Công an, hợp đồng không xác định thời hạn công tác và đang chờ nghỉ hưu); nghiệp vụ điều tra, cách hỏi, ghi phiếu điều tra dân số cho đối tượng nhóm 2 (gồm phạm nhân, bị can đã được Viện kiểm sát nhân dân phê chuẩn bắt tạm giam đang bị tạm giam tại Trại tạm giam, nhà tạm giữ).

Cuộc Tổng điều tra dân số trong Công an tỉnh diễn ra từ ngày 1-4-2019 đến hết ngày 10-4-2019. Sau khi được phổ biến, hướng dẫn, quán triệt về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra dân số năm 2019, cán bộ chiến sỹ đều nhận thức rõ nhiệm vụ của đơn vị, cá nhân, chủ động nghiên cứu. Với những trường hợp thông tin chưa hiểu kỹ sẽ được điều tra viên giải đáp cụ thể để đảm bảo kê khai được chính xác.

Đến thời điểm này, các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố đã và đang nỗ lực thực hiện đầy đủ, chính xác mục tiêu, yêu cầu đề ra của công tác điều tra dân số.

Sau khi các đơn vị hoàn thành và nộp phiếu, Phòng Tổ chức cán bộ sẽ tiếp nhận, kiểm tra, ghi mã nhập phiếu điều tra thực hiện bổ sung thông tin trên phiếu vào phần mềm quản lý. Việc điều tra nội bộ cán bộ chiến sỹ của từng đơn vị về năng lực, trình độ, bằng cấp để vừa phục vụ yêu cầu chung đặt ra, vừa nhằm đáp ứng tốt yêu cầu của công tác quản lý cán bộ trong lực lượng Công an Lạng Sơn.

Đối với đối tượng nhóm 2 trong diện Tổng điều tra là các can phạm, phạm nhân đang bị tạm giam, tạm giữ, thi hành án trong các trại tạm giam, nhà tạm giữ, các điều tra viên cũng đã được hướng dẫn nghiệp vụ điều tra, cách hỏi, ghi phiếu điều tra dân số đối với các can phạm nhân để có được số liệu đầy đủ, chính xác nhất, không để xảy ra sai sót.

Tại các phân trại, cán bộ quản giáo tăng cường tuyên truyền, giáo dục can, phạm nhân về mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra dân số năm 2019, nghĩa vụ của từng cá nhân trong việc tích cực phối hợp với cán bộ điều tra viên cung cấp đầy đủ, chính các tất cả thông tin trong mẫu phiếu điều tra.    


Nguyệt My - Việt Dũng