Phối hợp giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ

Thứ Năm, 31/03/2016, 08:41
Sáng 30-3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị , Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ trì Hội nghị phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Năm 2015, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tăng cường phối hợp thực hiện các mặt công tác theo Quy chế đã được ký kết. Mối quan hệ phối hợp đã tạo sự tin cậy và đạt được hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, góp phần phát huy dân chủ và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việc phối hợp nắm tình hình, trao đổi thông tin ngày càng chặt chẽ, nhất là trong việc triển khai thực hiện các kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Hầu hết các nội dung trong kết luận đã được các bộ, ngành phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai nghiêm túc, hoàn thành theo tiến độ; đã phối hợp giải quyết xong một số kiến nghị của Mặt trận về sửa đổi cơ chế, chính sách tồn đọng từ các năm trước. 

Việc đẩy mạnh xây dựng các mô hình khu dân cư tự quản, các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong đoàn viên, hội viên và nhân dân đã tạo động lực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của đất nước, nhất là thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam còn một số hạn chế cần khắc phục:     việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có lúc, có việc còn chưa kịp thời. 

Công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân có lúc chưa sâu sát. Ở một số địa phương, chính quyền chưa quan tâm đến công tác phối hợp. Việc phối hợp giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân tuy đã có nhiều tiến bộ nhưng nhìn chung còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân; vẫn còn tồn đọng những vụ việc đơn thư giải quyết kéo dài, chưa dứt điểm...

Hai ngành thống nhất các trọng tâm phối hợp thời gian tiếp theo như củng cố, mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tham gia giải quyết các vấn đề lớn của đất nước; tiếp tục tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn, bảo đảm an sinh xã hội. 

Bên cạnh đó, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ phối hợp phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Thông tin về các chương trình phối hợp giám sát năm 2015, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Trong năm qua, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp thực hiện 8 chương trình giám sát lớn, đặc biệt là chương trình tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, đạt được nhiều kết quả tốt. 

Năm 2016, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục thực hiện công tác giám sát, với mục tiêu mỗi năm ở Trung ương sẽ thực hiện 1-2 giám sát lớn, còn lại chuyển giao về địa phương để thực hiện; tiếp tục quan tâm đến các nội dung "nóng", nổi cộm để kịp thời tham mưu cho Chính phủ trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển đất nước; phối hợp tốt với các tổ chức thành viên, các bộ, ngành thực hiện các phong trào thi đua với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tăng cường hơn nữa việc vận động nhân sĩ trí thức, chức sách tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng xã hội, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia Mặt trận Tổ quốc các cấp; tiếp tục phối hợp tốt với Chính phủ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, chung lòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục phối hợp, tham mưu cho Chính phủ triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2016 một cách có trọng tâm, trọng điểm, chăm lo tốt đời sống nhân dân, trong đó, cần chú ý đến việc tạo ra các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, cụ thể, hiệu quả, không cứng nhắc để phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Thủ tướng lưu ý Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội để phát huy quyền dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thể hiện sự quan tâm đến công tác phối hợp trong đấu tranh, phòng chống tham nhũng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Để phòng chống tham nhũng, tiêu cực, không có cách nào khác là phải công khai, minh bạch, xây dựng Nhà nước pháp quyền do dân và vì dân, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của người dân. Bên cạnh đó, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, xây dựng hệ thống chính trị vững chắc để bảo vệ đất nước, mang lại cuộc sống tốt đẹp cho nhân dân. Đây chính là giải pháp căn cơ nhất.

PV (theo TTXVN)
.
.
.