Trình bày tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Viện KSNDTC cho biết, qua một năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác, Viện KSND và Ủy ban MTTQVN các cấp đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đặc biệt, đã xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tham gia xây dựng pháp luật, tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Một số nơi, Ủy ban MTTQVN tích cực vận động đông đảo quần chúng nhân dân theo dõi các phiên tòa lưu động do Viện KSND phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức. Qua đó, ngoài tác dụng phòng ngừa tội phạm còn góp phần tuyên truyền, phổ biến ý thức chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư.

Hội nghị đang nghe đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Viện KSNDTC báo cáo kết quả 1 năm thực hiện

Theo đồng chí Nguyễn Hải Phong thì kết quả nổi bật nhất trong 1 năm qua là đã phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động tư pháp, bảo vệ quyền con người theo Hiến pháp 2013. Đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật trong tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại tỉnh Bình Thuận, Đắk Lắk và 3 trại giam thuộc Bộ Công an; ban hành 2 kết luận với 8 kiến nghị đối với các cơ quan tư pháp tỉnh Bình Thuận, Đắk Lắk và 3 trại giam Thủ Đức, Đắk Tân, Đắk Trung thuộc Bộ Công an.

Các cuộc kiểm sát trực tiếp nhà tạm giữ, kiểm sát công tác thi hành án hình sự, thi hành án dân sự đều có sự tham gia của đại diện Ủy ban MTTQVN cùng cấp. Thông qua hoạt động kiểm sát, giám sát, Viện KSND và đại diện Ủy ban MTTQVN cùng cấp có nhiều kiến nghị với cơ quan chức năng về việc bổ sung biên chế, cấp kinh phí, tạo điều kiện về cơ sở vật chất nâng cấp nhà tạm giữ, trại tạm giam.

Viện KSND các cấp luôn tạo điều kiện để Ủy ban MTTQVN và các tổ chức thành viên tham gia các hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật như: bảo lãnh, lấy lời khai khi tham gia với tư cách người bào chữa, người đại diện bảo vệ quyền lợi cho các bị can, bị cáo hoặc tham gia trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp lý…

Sự phối hợp có trách nhiệm giữa hai bên theo nội dung quy định của Quy chế thời gian qua đã góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kiết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội.

Trần Hằng