Phát huy vai trò già làng, người có uy tín ở vùng cao biên giới

Thứ Sáu, 24/06/2022, 08:55

Thời gian qua, Công an huyện miền núi Nam Giang (Quảng Nam) đã vận động và phát huy tốt vai trò của già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào thiểu số tại địa phương, xây dựng vững chắc thế trận an ninh dân nhân, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và TTATXH địa bàn.

Thượng tá Lê Văn Chín, Phó trưởng Công an huyện Nam Giang cho biết, miền núi Nam Giang hiện có 11 xã, 1 thị trấn; trong đó có 6 xã biên giới giáp với huyện Đắc Chưng, tỉnh Xê Kông, nước bạn Lào. Toàn huyện có gần 7.500 hộ dân, hơn 28.300 nhân khẩu, trong đó chiếm trên 90% là người đồng bào dân tộc thiểu số.

“Trên địa bàn huyện Nam Giang có 28 già làng và người có uy tín, giữ vai trò quan trọng đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Họ vận dụng phong tục, tập quán để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong xã hội; vận động người dân thực hiện có hiệu quả các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước”, Thượng tá Lê Văn Chín nói.

Phát huy vai trò già làng, người có uy tín ở vùng cao biên giới -0
Cán bộ Công an huyện Nam Giang thăm hỏi, trao đổi tình hình ANTT với già làng Zơ Râm Pháo.

Chúng tôi đến thăm già làng Zơ Râm Pháo, dân tộc Ve (SN 1938), ở thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ. Trong căn nhà cấp bốn nằm trên sườn đồi, vui vẻ trò chuyện cùng chúng tôi, già Pháo chia sẻ rằng, ông đã tham gia hòa giải nhiều vụ việc trong cộng đồng dân cư, không để mâu thuẫn nhỏ phát sinh thành mâu thuẫn lớn gây mất ANTT.

“Già thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an, các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện nghiêm túc phương châm sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Đồng thời, truyền dạy các thế hệ trẻ trong làng các làn điệu dân ca, dân vũ, những nét văn hóa truyền thống độc đáo của dân tộc mình; tích cực vận động con, cháu dòng họ và bà con dân làng lưu giữ, bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc, bởi già nghĩ rằng, đó là phần “hồn” của dân làng, là báu vật của cha ông để lại”, già Pháo tâm sự.

Xác định công tác vận động và phát huy vai trò già làng, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số là một nội dung quan trọng trong chính sách đại đoàn kết của Đảng và Nhà nước, những năm qua, Công an huyện Nam Giang đã tham mưu UBND huyện Nam Giang, Mặt trận Tổ quốc huyện tập trung chỉ đạo các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể và các xã vùng cao của huyện tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, chế độ chính sách đối với người có uy tín.

Qua công tác triển khai đã góp phần nâng cao nhận thức và hành động cho đội ngũ cán bộ cũng như các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát huy vai trò già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng địa phương. Từ đó, các già làng, người có uy tín đã phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu vận động gia đình, bà con, dòng họ thực hiện cuộc vận động xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng cuộc sống mới, bãi bỏ tập tục tảo hôn…

Đặc biệt, với phần lớn là những cán bộ lão thành về hưu, những người có uy tín đã có đóng góp nhiều cách làm hay, những việc làm tốt cho cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở; tham gia giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, hoa màu do xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn; góp phần ổn định tình hình ANTT. Bên cạnh đó, những người có uy tín còn góp phần quan trọng trong việc thu hồi vũ khí, vật liệu nổ…

Ngọc Thi
.
.