Tạp chí Công an nhân dân:

Xứng đáng là cơ quan lý luận chính trị, pháp luật, nghiệp vụ của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an

18:42 05/01/2017
Ngày 5-1, tại Hà Nội, Tạp chí Công an nhân dân (CAND) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016; triển khai công tác năm 2017. Đồng chí Trung tướng Lê Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Tổng cục Chính trị CAND.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Tạp chí CAND chủ trì Hội nghị đã trình bày tóm tắt kết quả Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72 và Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng lực lượng (XDLL) năm 2016 và Chương trình công tác XDLL CAND năm 2017 của Tổng cục Chính trị CAND.

Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Đại tá Vũ Hồng Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Tạp chí CAND đã trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2016, Chương trình công tác năm 2017. 

Thiếu tướng Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Tạp chí CAND phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2017 tại Hội nghị.

Theo đó, năm 2016, Tạp chí CAND tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và các chỉ tiêu công tác đề ra, với gần 1.450 bài viết đăng trên các ấn phẩm của Tạp chí, góp phần phục vụ đắc cho công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thiện lý luận trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu, XDLL CAND.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Lê Văn Đệ trao Bằng khen của Bộ Công an cho Đại tá Vũ Hồng Sơn, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Công an nhân dân.

Đặc biệt là, Tạp chí CAND đã xác định rõ vị trí, vai trò là cơ quan lý luận chính trị, pháp luật, nghiệp vụ của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, luôn chủ động tham mưu, đề xuất với Bộ Công an nhiều vấn đề quan trọng, chiến lược về công tác bảo vệ ANTT của đất nước; là một trong những cơ quan nghiên cứu lý luận về an ninh, trật tự có uy tín; là diễn đàn khoa học quan trọng hàng đầu của đất nước về khoa học an ninh. 

Công tác XDLL thường xuyên được chú trọng, đổi mới, kiện toàn phù hợp với đặc điểm, tình hình, tính chất công việc của đơn vị. Công tác hậu cần, tài chính đảm bảo công khai, minh bạch, rõ ràng, điều kiện làm việc và đời sống của cán bộ, chiến sỹ được cải thiện... 

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Trần Vi Dân, Tổng Biên tập Tạp chí CAND trao Bằng khen của Bộ Công an cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2016, Tạp chí CAND được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc, 1 đơn vị cấp cơ sở được tặng Cờ thi đua của Bộ; nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng..

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Lê Văn Đệ khẳng định, năm 2016, Tạp chí CAND đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND giao.

Chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, Trung tướng Lê Văn Đệ nhấn mạnh: với khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng CAND năm 2017 "Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", Tạp chí cần tiếp tục đổi mới các mặt công tác, bám sát tôn chỉ mục đích đã đề ra, nâng cao chất lượng công tác biên tập, xuất bản các ấn phẩm hiện có; xây dựng đội ngũ cộng tác viên chiến lược trên các lĩnh vực. 

Trong công tác xây dựng đơn vị cần tiếp tục quan tâm hơn nữa nâng cao trình độ lý luận, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ, nhất là đối với đội ngũ biên tập viên...

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, Đại tá Hoàng Xuân Tú, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Công an nhân dân trao Bằng khen của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thiếu tướng Trần Vi Dân thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Tạp chí CAND tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên và phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2017 trong toàn thể cán bộ, chiến sỹ đơn vị.

Hội nghị đã công bố các quyết định khen thưởng tặng bằng khen của Bộ Công an cho 1 cá nhân; bằng khen của Tổng cục cho 3 tập thể và 4 cá nhân; danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” cho 1 Ban và 8 “Chiến sĩ thi đua cơ sở” có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2016...

Hiếu Quỳnh