Trong năm qua, Tạp chí Công an nhân dân đã bám sát định hướng công tác tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, bám sát các chủ trương công tác lớn của của Bộ Công an để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Với hơn 1 nghìn bài viết được đăng tải trên 3 ấn phẩm phát hành thường kỳ, đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nghiên cứu, hướng dẫn những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về ANTT; những định hướng công tác và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự làm cơ sở cho việc triển khai, cụ thể hoá chủ trương, đường lối vào thực tiễn công tác bảo vệ ANTT và XDLL ở các đơn vị, địa phương trong cả nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thay mặt Đảng uỷ và lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam đã biểu dương và đánh gia cao những kết quả đã đạt được của Tạp chí CAND.

Những kết quả mà Tạp chí CAND đạt được là nhờ có sự chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Đảng uỷ Công an trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, của Đảng uỷ và lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, đặc biệt là có sự tham gia tích cực của đội ngũ cộng tác viên. Trong năm qua, các đồng chí đã luôn sát cánh và ủng hộ Tạp chí, luôn đồng hành để phối hợp, giúp đỡ Tạp chí CAND thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tiến Công