Học viện Chính trị CAND được giao đào tạo thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

13:22 13/03/2019
Mới đây, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định giao Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND) đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. Đây là một tin vui, niềm tự hào của Học viện Chính trị CAND sau 5 năm đi vào hoạt động.

Học viện đã từng bước khẳng định được vị thế là trung tâm đào tạo lí luận chính trị lớn nhất của lực lượng CAND. Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Học viện được đào tạo thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước còn đáp ứng nhu cầu cấp thiết đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên lĩnh vực này của lực lượng CAND trong tình hình mới.

CAND là "thanh bảo kiếm" của Đảng, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Mọi hoạt động của CAND đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. 

Tuy nhiên hiện nay, các thế lực thù địch đang ráo riết thực hiện âm mưu "phi chính trị hóa" lực lượng vũ trang, nhằm tách lực lượng vũ trang, trong đó có lực lượng CAND ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng. Do đó, công tác Đảng, công tác chính trị có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định đến sức mạnh chiến đấu của lực lượng CAND, quyết định việc giữ vững, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với CAND.

Học viện Chính trị CAND không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo.

Chất lượng, hiệu quả các mặt công tác đảng, công tác chính trị trong CAND phụ thuộc vào chất lượng đội ngũ cấp ủy và cán bộ chuyên trách làm công tác này. Do đó, việc nâng cao chất lượng cấp ủy và năng lực cán bộ chuyên trách công tác đảng, công tác chính trị trong CAND là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng CAND.

Những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã có nhiều chủ trương, biện pháp tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Đảng, công tác chính trị. Tuy nhiên, trình độ đội ngũ cán bộ này còn nhiều hạn chế, chưa được đào tạo chuyên sâu; số lượng cán bộ chuyên trách công tác đảng còn thiếu so với yêu cầu, nhiệm vụ. Có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến hạn chế trên, nhưng chủ yếu là do cán bộ chưa được đào tạo bài bản và đào tạo kiến thức nâng cao đúng chuyên môn công tác đang đảm nhận. 

Mặt khác, công tác xây dựng Đảng trong CAND đang đặt ra những yêu cầu mới, cần thiết phải xây dựng được đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên sâu về công tác đảng, công tác xây dựng lực lượng nhằm đáp ứng với yêu cầu tham mưu, đề xuất giải quyết tốt các yêu cầu mà thực tiễn đang đặt ra. Do đó, nhu cầu đào tạo cán bộ có kiến thức chuyên sâu về Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước là vấn đề cấp thiết, khách quan đặt ra.

Thượng tá, Tiến sĩ Tống Văn Khuông, Trưởng phòng Quản lý đào tạo (Học viện Chính trị CAND) cho biết, để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ mới này, nhà trường đã chuẩn bị và đảm bảo đầy đủ các điều kiện về đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, hệ thống chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học, cơ sở vật chất phục vụ dạy học. 

Học viện thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học và sau đại học ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước cho cán bộ CAND. 

Quá trình xây dựng chương trình đào tạo, Học viện đã tham khảo chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng; tổ chức nhiều cuộc hội thảo các cấp, với sự tham gia của đại diện các cơ sở đào tạo trong và ngoài ngành Công an, các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực công tác Đảng của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, đại diện các đơn vị sử dụng học viên sau khi tốt nghiệp; trên cơ sở đó bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện chương trình đào tạo đảm bảo yêu cầu.

Thời gian đào tạo thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước là 1,5 năm (đối với hình thức tập trung) hoặc 2 năm (đối với hình thức đào tạo không tập trung). 

Đối tượng tuyển sinh  theo quy định về đối tượng đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an; là cán bộ đang công tác trong lực lượng CAND, đã tốt nghiệp đại học các ngành đúng và ngành gần với ngành đào tạo. 

Mỗi năm Học viện dự kiến đào tạo khoảng 100 - 150 chỉ tiêu, trên cơ sở quyết định của Bộ Công an và sẽ có điều chỉnh chỉ tiêu cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn. 

Được biết hiện số lượng ngành nghề đào tạo của Học viện Chính trị CANDđa dạng ngày càng mở rộng. Học viện đang tổ chức đào tạo 3 ngành trình độ đại học gồm: Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Tham mưu chỉ huy CAND và Quản trị nhân lực; đào tạo cấp bằng đại học thứ hai ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. 

Hiện tại, đội ngũ giảng viên cơ hữu đang trực tiếp giảng dạy là 132 giảng viên, gồm: 1 giáo sư, 10 phó giáo sư, 36 tiến sĩ, cùng đông đảo giảng viên thỉnh giảng trình độ cao thuộc Bộ Công an và ở các học viện, trường đại học, cơ sở nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn có uy tín trong và ngoài lực lượng CAND

Thu Phương