Nhân dịp này, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi lẵng hoa chúc mừng. 
Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng

Trong diễn văn khai giảng, Thiếu tướng Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND nêu rõ: Năm học 2017-2018, Học viện Chính trị CAND đã chủ động biên soạn nội dung, chương trình đào tạo với sự tham gia của đông đảo các nhà giáo, nhà khoa học hàng đầu trong và ngoài lực lượng CAND trên nhiều lĩnh vực.

Học viện đã nghiệm thu một đề tài cấp nhà nước và tiếp tục triển khai 4 đề tài nghiên cứu cấp nhà nước cùng 20 đề tài khoa học cấp Bộ, 30 đề tài khoa học cấp cơ sở. Tổ chức thành công nhiều hội thảo, tọa đàm khoa học với các chủ đề bám sát thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng CAND.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam tặng Cờ thi đua của Bộ Công an cho Học viện Chính trị CAND

Thứ trưởng Bùi Văn Nam tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Đội ngũ giảng viên của Học viện có bước phát triển; cán bộ, giảng viên có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ đạt tỷ lệ cao, đáp ứng cơ bản yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao trong CAND. Với những thành tích nổi bật đã đạt được, năm học 2017-2018 là năm thứ 4 liên tiếp, Học viện Chính trị CAND vinh dự được tặng “Cờ thi đua của Bộ Công an” và danh hiệu “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND”... 

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã ghi nhận, biểu dương những thành tích Học viện Chính trị CAND đã đạt được trong những năm vừa qua, đặc biệt là năm học 2017-2018. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh: Với sự cố gắng và quyết tâm cao, chỉ trong một thời gian ngắn, Học viện đã xây dựng được đội ngũ giảng viên có trình độ cao với 2 Giáo sư, 9 PGS và 47 tiến sĩ. 

Học viện cũng đã huy động được đông đảo đội ngũ trí thức, các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng tham gia vào công tác giảng dạy. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện cũng đã có nhiều bài viết kịp thời đấu tranh với luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, được dư luận xã hội đánh giá cao. Bên cạnh đó, Học viện cũng đã nỗ lực, quyết tâm xây dựng cơ sở vật chất, kiện toàn bộ máy trong điều kiện tài chính của đất nước, của ngành còn nhiều khó khăn. 

Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị và trọng trách được giao trong năm học 2018 - 2019, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Học viện Chính trị CAND chủ động, tích cực tham gia kế hoạch của Bộ Công an về tổ chức lại các học viện, trường CAND theo tinh thần của Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị; đảm bảo phân định rõ ràng, rành mạch, không chồng chéo chức năng nhiệm vụ giữa các cơ sở đào tạo, đủ sức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và các đại biểu dự lễ khai giảng

Học viện phải tích cực phối hợp với Cục Tổ chức cán bộ, Cục Đào tạo và các đơn vị liên quan nghiên cứu kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Học viện, để Học viện thực sự là cơ sở giáo dục đại học, sau đại học, bồi dưỡng lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp có uy tín về công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng lực lượng, tham mưu, chỉ huy, quản trị nhân lực trong CAND. 

Học viện cũng cần quán triệt Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; trong đó, xây dựng các nội dung chương trình đào tạo, các khóa đào tạo phải công phu, khoa học, gắn với thực tiễn. Chủ động phối hợp với các học viện, trường CAND và các đơn vị liên quan xây dựng chương trình chi tiết, sửa đổi, bổ sung giáo trình, tài liệu dạy học, thống nhất dùng chung trong CAND, bảo đảm quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và đặc thù công tác, chiến đấu của lực lượng CAND. 

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Học viện Chính trị CAND chủ động nghiên cứu, tổng kết, tham mưu, đề xuất các luận cứ khoa học, thực tiễn, phục vụ đắc lực sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND, góp phần bổ sung, hoàn thiện và phát triển lý luận chính trị CAND. 

Đồng thời, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh, trật tự; đấu tranh phản bác các quan điểm xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ CAND, coi đây là vinh dự và trách nhiệm của Học viện Chính trị CAND, trung tâm nghiên cứu, lý luận chính trị hàng đầu của CAND.

Huyền Thanh