Giao lưu điển hình tiên tiến 70 năm “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”

14:30 14/05/2018
Ngày 14-5, Bộ Công an phối hợp Báo Nhân dân tổ chức chương trình Giao lưu, gặp mặt các điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 70 năm “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. 

Đồng chí Thuận Hữu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an dự, phát biểu biểu dương các điển hình tiên tiến. Buổi giao lưu có sự tham gia của 35 đại biểu, gồm: Anh hùng LLVTND, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Mở đầu buổi giao lưu, đồng chí Thuận Hữu, Tổng biên tập Báo Nhân dân cho biết, 70 năm trước, lực lượng CAND đã có vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn 6 điều quan trọng, là phương châm, là bản lĩnh, là kỷ luật công vụ và cao hơn là văn hóa ứng xử của người Công an cách mạng. 

Cũng 70 năm trước, trong khói lửa của Kháng chiến chống Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc, trở thành lời hiệu triệu toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta thêm sức mạnh kháng chiến kiến quốc cho đến ngày thắng lợi. Hai sự kiện ấy, hôm nay hội tụ tại buổi giao lưu với các điển hình tiên tiến của ngành Công an.

Từ đòi hỏi của cuộc sống, nhiệm vụ cách mạng và yêu cầu xây dựng lực lượng trong tình hình mới, các phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc”; “CAND học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, các cuộc vận động “Tự soi tự sửa”, “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong toàn lực lượng đang được các đơn vị, địa phương thực hiện sáng tạo, thiết thực và đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, đồng chí Thuận Hữu và các đại biểu tại buổi giao lưu.

Nhân dân đồng tình ủng hộ, công luận ghi nhận, khen ngợi, lan tỏa và báo Nhân Dân với chức năng nhiệm vụ của mình, luôn là cơ quan đồng hành. Các ấn phẩm của báo Nhân Dân đều luôn luôn dành dung lượng, thời lượng thích đáng để tuyên truyền hoạt động của ngành công an cả trong chiến đấu phòng chống tội phạm và xây dựng lực lượng.

Trong khi có những cán bộ chiến sĩ, thậm chí sỹ quan cao cấp, tướng lĩnh trong lực lượng Công an sa ngã thì vẫn có biết bao tấm gương khác hàng ngày hàng giờ tận tụy, vươn lên trong học tập, nghiên cứu, công tác, chiến đấu. 

Những gương liệt sĩ, thương binh CAND nói riêng, lực lượng vũ trang nói chung, tiếp tục đổ máu giữa thời bình trong chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ cuộc sống bình yên, luôn làm xã hội, nhân dân, đồng chí, đồng bào mến yêu, cảm phục.

“Chính những tấm gương điển hình tiên tiến của các đồng chí từ mỗi vị trí công tác hàng ngày đã góp phần làm  cho đồng đội tự hào, xã hội bình yên, làm cho Đảng, nhân dân tin tưởng.  Điều ấy càng có ý nghĩa nhất là trong lúc chúng ta đồng thời phải tiến hành một sự nghiệp, một cuộc đấu tranh quyết liệt với không chỉ những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch từ bên ngoài, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa từ bên trong, mà còn với những trì trệ, yếu kém, những biểu hiện tiêu cực, suy thoái ngay trong nội bộ , tất cả vì mục tiêu bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vì sự trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả của toàn lực lượng’ – đồng chí Thuận Hữu nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu khẳng định đây là cuộc gặp mặt có ý nghĩa sâu sắc, nhằm biểu dương những chiến công, thành tích của lực lượng CAND, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng.

Những năm qua, phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND được duy trì liên tục với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo nhằm vận dụng, thực hiện Sáu điều dạy của Bác vào từng lĩnh vực công tác chuyên môn và rèn luyện đạo đức, lối sống của mỗi CBCS Công an.

Các phong trào hành động cách mạng theo Sáu điều Bác Hồ dạy đã trở thành cuộc vận động sâu rộng không chỉ trong lực lượng Công an chính quy mà cả trong lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, đồng chí Thuận Hữu và các đại biểu tại trụ sở báo Nhân dân.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của Báo Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, đồng thời cho biết, trong nhiều năm qua, lực lượng CAND đã luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan thông tấn, báo chí nói chung; trong đó, có Báo Nhân dân.

Lãnh đạo Bộ Biên tập Báo Nhân dân đã chủ động chỉ đạo các Ban chuyên môn tổ chức thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Báo Nhân dân; biểu dương những mô hình tốt, những tấm gương tiêu biểu trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nêu kinh nghiệm hoạt động ở các đơn vị điển hình tiên tiến, những vấn đề lý luận và thực tiễn về cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới. 

Mỗi năm, trên các ấn phẩm Báo Nhân dân đã có hàng nghìn tin, bài, ảnh phản ánh sâu sắc về lực lượng CAND, về phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng CAND.

“Cần tiếp tục đưa phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” lên một tầm cao mới, sâu sắc, toàn diện hơn; gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lồng ghép chặt chẽ với các phong trào thi đua khác trong lực lượng CAND, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực công tác của toàn lực lượng...” – Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh.

Phương Thuỷ