Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư;...cùng nhiều đại diện ban ngành liên quan cùng tham dự.         

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: “Đối với TP. Hồ Chí Minh, vinh dự khi được mang tên Bác Hồ kính yêu, trong những năm qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Người, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân TP đã phát huy truyền thống yêu nước nồng nàn, với tinh thần “Vì cả nước, cùng cả nước”, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức; nhiều phong trào thi đua của TP đã trở thành động lực cách mạng quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển TP”.
Buổi lễ phát động diễn ra trong không khí trang nghiêm.
Các đại biểu làm lễ dâng hoa trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

 Theo Chủ tịch UBND thành phố để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018 và đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, TP đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Đó là tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng; không ngừng đổi mới việc tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước, trên cơ sở bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước với hình thức phong phú, hấp dẫn.

 Ngoài ra, Chủ tịch UBND cũng nhắc nhở, công tác khen thưởng phải kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy  định; nêu những gương sáng, có tinh thần thi đua trong khối những người lao động trực tiếp, các tập thể, cá nhân làm việc ở nơi khó khăn, nguy hiểm; những tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhà nước và nhân dân. Công tác xây dựng điển hình tiên tiến phải được thực hiện một cách đồng bộ cả 4 khâu: phát hiện – bồi dưỡng – tổng kết và nhân rộng.

Thay mặt cho đông đảo cán bộ công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố hưởng ứng lễ phát động, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thành Trung bày tỏ sự quyết tâm hành động trên tinh thần đổi mới sáng tạo để xây dựng TP Hồ Chí Minh để trở thành đô thị văn minh, hiện đại. Hệ thống MTTQ Việt Nam thành phố các cấp, các tổ chức thành viên phối hợp với các ban, ngành trong việc vận động cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, hội viên, đội ngũ trí thức, doanh nhân, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, tham gia thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu của UBND TP về phát triển KT-XH và ngân sách thành phố năm 2018. 

H.Nga-Q.Huy