Khối các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng ký kết giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

18:40 13/03/2018
Chiều 13-3, tại Hà Nội, Cụm thi đua số 2 – Khối các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng Bộ Công an gồm các đơn vị: Cục Cảnh sát PCCC và CNCH- đơn vị Cụm trưởng, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Cục Kế hoạch và Đầu tư, Cục An ninh mạng, Cục Cảnh sát giao thông và Cục Cơ yếu tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018. 

Dự Hội nghị, có Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND...

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn phát biểu tại Hội nghị ký kết giao ước thi đua "Vì an ninh Tổ quốc"

Trong năm 2017, trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng và xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao, các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 đã phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. 

Chủ động xây dựng Chương trình công tác, làm tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an những chủ trương công tác quan trọng, tập trung phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu công tác… 

Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017, Cụm thi đua số 2 có 1 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 3 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an.

Các đơn vị ký kết giao ước phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2018

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn và các đại biểu tại Hội nghị 

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn đề nghị, trong tổ chức phong trào thi đua, thủ trưởng các đơn vị trong Cụm thực hiện tốt 3 trực tiếp: Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động thi đua, kiểm tra đánh giá kết quả và bình xét khen thưởng…; quá trình tổ chức thực hiện phải chú ý khâu phát động để gây khí thế, có đơn vị làm điểm để nhân rộng. Sơ kết 6 tháng phải thông báo kết quả, biểu dương, khen thưởng và tổng kết cuối năm phải có hướng dẫn tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và suy tôn; việc xây dựng các điển hình tiên tiến phải toàn diện, thực chất có tính giáo dục cao. 

Khi phát hiện, bồi dưỡng gương điển hình tiên tiến, cần chú ý tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng để cán bộ chiến sỹ học tập, noi theo; bám sát tiêu chuẩn để đề nghị khen thưởng, nhất là khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được…

Tại Hội nghị, các đơn vị đã nhất trí cao dự thảo nội dung phát động, giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018 do đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 đã xây dựng trên cơ sở thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an; công bố Quyết định thành lập Tổ giúp việc cho đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 2; đồng thời ký kết giao ước phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018.

Minh Hiền