Cụm thi đua số 1 ký kết giao ước thi đua năm 2018

14:37 01/03/2018

Ngày 1-3, tại Công an TP Cần Thơ, Cụm thi đua số 1 (Bộ Công an), tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2018. 

Tham dự Hội nghị có đại diện Cục Công tác chính trị (Tổng cục Chính trị CAND – Bộ Công an); Ban Thi đua khen thưởng TP Cần Thơ; lãnh đạo Công an 5 đơn vị  Cụm thi đua số 1, gồm: Công an TP Cần Thơ; Công an TP Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh, Công an TP Hải Phòng và Công an TP Đà Nẵng.

Tại Hội nghị, các đơn vị thống nhất tiếp tục đổi mới, phát triển sâu rộng, mạnh mẽ các nội dung giao ước thi đua trong thời gian tới. 

Đại biểu các cụm thi đua tham gia ký kết

Cụ thể, Hội nghị thông qua nội dung giao ước thi đua năm 2018 với các nội dung trọng tâm như: Thực hiện có hiệu quả “Năm công tác cán bộ”; đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đi đôi với điều chỉnh, bố trí lại lực lượng, tinh giản biên chế.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn  chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Bên cạnh đó, các đại biểu trong Cụm thi đua số 1 cũng nhất trí rằng, phong trào thi đua cần được triển khai một cách sáng tạo và hiệu quả nhằm tôn vinh các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” của Cụm thi đua số 1 nói chung và từng đơn vị thành viên nói riêng. 

Năm 2018, Công an TP Cần Thơ là Cụm trưởng Cụm thi đua số 1.


Văn Đức