Phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2017 của Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 5, đã bám sát nhiệm vụ chuyên môn; nội dung, biện pháp được đổi mới; chỉ tiêu thi đua, khẩu hiệu hành động cụ thể; giải pháp đồng bộ gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua, cuộc vận động khác, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, nâng cao ý thức, trách nhiệm, động viên cán bộ chiến sỹ Công an các tỉnh hăng hái thi đua lập công, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội các địa phương.

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Cụm số 5, Bộ Công an.
Thiếu tướng Từ Hồng Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đại diện đơn vị Cụm trưởng phát biểu tại hội nghị.

Chủ động nắm chắc tình hình, quyết liệt tham mưu cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh chỉ đạo triển khai các kế hoạch, phương án, giải pháp nhằm đảm bảo ANTT liên quan đến sự cố ô nhiễm môi trường biển; đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá quyết liệt của các đối tượng chống đối chính trị, linh mục cực đoan trên địa bàn; tội phạm được kiềm chế, không để hình thành các băng nhóm tội phạm lộng hành, hoạt động theo kiểu “xã hội đen” gây bức xúc dư luận…

Đại diện lãnh đạo Cục X15 và Công an tỉnh Quảng Bình tặng hoa chúc mừng cho đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua số 5, Bộ Công an năm 2018.

Hội nghị đã bầu đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 5, Bộ Công an năm 2018 là Công an tỉnh Quảng Trị, đơn vị Cụm phó là Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Đề xuất Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Công an tỉnh Quảng Bình; Bộ Công an tặng Cờ thi đua cho Công an Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế.

Trần Tuấn - Việt Hùng