Tới dự có Thiếu tướng Bùi Minh Giám – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị Công an nhân dân;  đồng chí Hà Kế San - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo Công an 8 tỉnh trong cụm thi đua số 3.

Cụm thi đua số 3, Bộ Công an gồm công an các tỉnh: Phú Thọ, Quảng Ninh, Bắc Giang, Tuyên Quang, Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Kạn và Yên Bái. Trong năm 2017, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Công an các tỉnh trong cụm thi đua số 3 đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động "Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", chỉ đạo tổ chức triển khai phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng gắn với thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết và các cuộc vận động do Trung ương và ngành Công an phát động.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Minh Giám – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị Công an nhân dân phát biểu tại hội nghị.

Lực lượng Công an các tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành nhiều chủ trương, giải pháp và chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ - văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước.

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an các tỉnh trong cụm thi đua đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, chủ động mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; đã xử lý giải quyết trên 9 nghìn tố giác, tin báo về tội phạm, đạt tỷ lệ trên 93%. 

Kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm, không để tội phạm có tổ chức hoạt động lộng hành, hoạt động theo kiểu xã hội đen; đã điều tra làm rõ trên 3.200 vụ án hình sự, đạt 85,2%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 97%.

Công tác quản lý nhà nước về ANTT được tăng cường; tai nạn giao thông được kiềm chế, góp phần ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của từng địa phương. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng luôn được quan tâm, chỉ đạo. 

Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân lập chiến công xuất sắc, tấm gương mưu trí dũng cảm, hy sinh trong đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần tô thắm hình ảnh người chiến sỹ công an “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Tại hội nghị, các đơn vị trong cụm thi đua số 3 đã tiến hành suy tôn danh hiệu cờ thi đua của Chính phủ và cờ thi đua của Bộ Công an cho các đơn vị trong cụm; trong đó, Công an tỉnh Phú Thọ được các đơn vị suy tôn danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ.

Huyền Trang