Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, thực hiện giao ước thi đua năm 2017, các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đã phát động phong trào thi đua “Vì ANTQ” ở đơn vị mình gắn với các khẩu hiệu hành động cụ thể. 

Trong đó, chỉ đạo các tổ chức quần chúng phát huy vai trò, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và xây dựng nếp sống văn hóa. Tổ chức các hoạt động tình nguyện chung sức vì cộng đồng với các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân; thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;  tuyên dương, động viên các cháu con cán bộ, chiến sỹ có thành tích trong học tập, rèn luyện…

Các đơn vị phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Đáng lưu ý, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đã chủ động nắm, đánh giá tình hình và tham mưu lãnh đạo Bộ báo cáo Trung ương, Chính phủ, phối hợp các Ban, Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo giải quyết các vụ việc nổi, phức tạp về an ninh trật tự (ANTT)… 

Hoàn thành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm ANTT trong tình hình mới. Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm phát luật năm 2017; kết qủa thực hiện Nghị quyết số 63 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2017. 

Xây dựng Đề án của Chính phủ về “Tăng cường năng lực tham mưu chiến lược về bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới”. Phục vụ hiệu quả, kịp thời hoạt động giám sát chuyên đề chất vấn, trả lời chất vấn và kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp thức 2,3,4 Quốc hội khóa XIV.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Tiến Hiểu, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, năm 2017, Cụm thi đua đã đề ra nhiều biện pháp, đổi mới hình thức, nội dung phát động thi đua. Phát huy những kết quả đạt được trong phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2017, các đơn vị kêu gọi cán bộ, chiến sỹ tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã thảo luận, đánh giá, bổ sung những kết quả nổi bật của từng đơn vị. Hội nghị cũng đã bình xét, lựa chọn được những đơn vị tiêu biểu, xuất sắc và xứng đáng để nhận “Cờ thi đua của Chính phủ”, “Cờ thi đua của Bộ Công an”.

Minh Hiền