Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo khẩn “xóa điện câu đuôi” khu dân cư Diệu Hiền

19:01 25/09/2019
Ông Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu khẩn trương xóa "điện câu đuôi", mọi sự chậm trễ dẫn đến không hoàn thành việc cấp điện cho 115 hộ dân trong khu dân cư Diệu hiền trong năm 2019, lãnh đạo các đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm. 

Ông Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu Sở Công thương khẩn trương có ý kiến về phương án cấp điện (xóa câu phụ - câu đuôi) tại khu dân cư Diệu Hiền theo đề nghị của Điện lực TP Cần Thơ; thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo hoàn thành cấp điện cho 115 hộ dân (câu phụ - câu đuôi) ở khu dân cư này trong năm 2019.

Theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND quận Cái Răng và Điện lực TP Cần Thơ trong chức năng, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc phát sinh liên quan đến việc cung ứng điện tại khu dân cư Diệu Hiền, đảm bảo an toàn sử dụng điện và tuân thủ đúng pháp luật. Văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh, mọi sự chậm trễ dẫn đến không hoàn thành việc cấp điện cho 115 hộ dân (câu phụ - câu đuôi) ở khu dân cư Diệu hiền trong năm 2019, lãnh đạo các đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Những năm qua, nhiều hộ dân trong khu dân cư phải sử dụng điện câu đuôi mua với giá cao.

Hồi tháng 6-2019, CAND Online phản ánh việc 115 hộ dân tại khu dân cư Diệu Hiền phải sử dụng điện câu đuôi, mua lại từ Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Diệu Hiền (Công ty Diệu Hiền), với giá 3.970 đồng/kWh. 

Ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trực tiếp đến kiểm tra, gặp gỡ một số hộ dân về vấn đề cung ứng điện tại khu dân cư. Sau khi kiểm tra các hóa đơn tiền điện do người dân cung cấp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo xử lý vấn đề khu dân cư Diệu Hiền đang tồn tại hai hệ thống điện, với hai biểu giá khác nhau, xảy ra tình trạng không công bằng trong cung ứng điện. 

Ông Trương Quang Hoài Nam giao Sở Công thương khẩn trương có kết luận việc tổ chức thu tiền điện của Công ty Diệu Hiền, trường hợp sai phải xử lý vi phạm và hoàn trả tiền cho người dân. Sau khi có chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Công ty Diệu Hiền giảm 120 đồng tiền điện từ 3.970 đồng/kWh xuống còn 3.850/kWh, đến tháng 7 giảm thêm 150 đồng/kWh, còn 3.700 đồng/kWh.

Văn Vĩnh