Dự án nghỉ dưỡng Highland Resort vi phạm vẫn được đề xuất cho gia hạn
09:32 27/01/2022

Hàng loạt vi phạm về trật tự xây dựng tại Khu nghỉ dưỡng Highland Resort của Công ty cổ phần Thiên Nhân ở Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm vẫn chưa khắc phục xong nhưng được Sở Xây dựng Lâm Đồng đề nghị các cơ quan chức năng cho phép chủ đầu tư lập thủ tục, xem xét gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng và giãn tiến độ thực hiện dự án.