#Ngọc Hân

Sự "lật lọng" của "cộng đồng mạng"!
12:00 08/01/2015
Chẳng biết từ bao giờ, cụm từ "cộng đồng mạng" đã trở thành một thành ngữ - cụm từ quen thuộc xuất hiện trong nhiều bài báo phản ánh về đời sống văn hoá văn nghệ. Cụm từ này xuất hiện nhiều đến độ, đôi khi, người đọc thắc mắc về chuyện có hay không một "nhà báo" mang tên "cộng đồng mạng" và "cộng đồng mạng" đang dần mang tính chất định hướng thay cho công việc đáng nhẽ thuộc về các nhà báo.