#phe đối lập

Cơ hội nào cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu?
06:36 04/06/2021
Thủ tướng Benjamin Netanyahu là lãnh đạo tại nhiệm lâu nhất của Israel với 12 năm cầm quyền, người được ví như “ảo thuật gia chính trị” khi có khả năng sống sót thần kỳ qua bất kỳ cuộc khủng hoảng nào. Tuy nhiên, việc lãnh đạo phe đối lập Israel tuyên bố đã thành lập được một chính phủ liên minh mới trước hạn chót vào nửa đêm 2/6 (giờ địa phương) vừa qua được đánh giá là có thể đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp chính trị của ông.