Cà Mau thừa nhiều giáo viên, nhân viên ở bậc Tiểu học và THCS

16:32 13/09/2018

Chiều 13-9, tại cuộc họp giao ban báo chí tháng 8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau có báo cáo chính thức về việc rà soát, sắp xếp trường lớp, giáo viên (GV) và hợp đồng GV của tỉnh này. 


Theo đó, ở bậc Tiểu học (TH), hiện số người (GV, nhân viên) làm việc theo định mức Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT (Thông tư 16) là 7.095 người; số người làm việc hiện có là 7.626 người, so với định mức thừa 531 người (biên chế 113, hợp đồng là 418 người). Ở bậc THCS, số người làm việc theo định mức Thông tư 16 là 4.155 người; số người làm việc hiện có là 4.304 người (biên chế 3.952, hợp đồng 352 người), so với định mức thừa 149 người… 

Về việc xử lý số người dôi dư, nếu trong biên chế thì chuyển vị trí công việc trong cùng trường (nếu còn vị trí phù hợp); chuyển từ trường thừa sang trường thiếu trong cùng địa bàn, nếu không sắp xếp được cùng địa bàn thì chuyển sang địa bàn khác. 

Toàn cảnh buổi giao ban báo chí tháng 8-2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau vào chiều 13-9. 

Bồi dưỡng GV để chuyển qua dạy các môn học phù hợp chuyên ngành đào tạo; đào tạo lại số GV dôi dư (là nữ, trẻ, có khả năng và nguyện vọng) để chuyển sang dạy GV Mầm non; tạo điều kiện cho chuyển sang làm việc khác như chuyển ngành, xuất khẩu lao động, thực hiện tinh giản biên chế… 

Đối với các trường hợp hợp đồng, nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ, có chuyên môn phù hợp, có nhu cầu thì Phòng GD&ĐT giới thiệu sang nơi còn thiếu cần hợp đồng (nếu có); tạo điều kiện cho tìm việc làm mới, hoặc chấm dứt hợp đồng theo quy định. 

Trong khi đó, ở bậc Mầm non, số người làm việc theo định mức Thông tư 16 là 3.147 người; số người làm việc hiện có là 2.323 người, so với định mức còn thiếu đến 824 người. Ở bậc THPT, số người làm việc theo định mức Thông tư 16 là 2.374 người; số người làm việc hiện có là 2.116 người, so với định mức thiếu 258 người. 

Từ đó, để giải quyết số người làm việc còn thiếu, đảm bảo giảng dạy, ngoài cho hợp đồng lại 488 người, UBND tỉnh Cà Mau thống nhất chủ trương cho các đơn vị hợp đồng mới 464 người (trong đó, Mầm non có 200 GV và THPT là 118 GV).

Tỉnh Cà Mau cho rằng, chủ trương sắp xếp trường, lớp, GV của tỉnh là hết sức cần thiết, góp phần giữ ổn định, nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương. 

Đức Văn - T.Lý