Cụ thể, toàn tỉnh có 337 trường các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Tuy nhiên hiện tổng số biên chế của ngành chỉ khoảng gần 10.000 người, như vậy ngành GD&ĐT tỉnh Hậu Giang cần tới gần 1.500 giáo viên, nhân viên các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông mới đủ đáp ứng yêu cầu thực tế.

Trong đó, số giáo viên các cấp học bị thiếu khoảng gần 900 giáo viên và gần 600 nhân viên là các bộ phận kế toán, y tế trường học, bảo vệ, tạp vụ. 

Nguyên nhân tình trạng thiếu giáo viên, nhất là giáo viên ở cấp mầm non, tiểu học là do thời gian gần đây số lượng trẻ độ tuổi mầm non, mẫu giáo đến trường tăng cao, nhưng số biên chế viên chức không tăng. 

Cùng với đó, một số đơn vị thành lập thêm trường mới nhưng không bổ sung thêm biên chế nên chọn giải pháp hợp đồng giáo viên để giải quyết đủ giáo viên trên lớp.    

Trần Lĩnh