Hồ chứa nước 200 tỷ thi công sai thiết kế, không có đất bồi đắp công trình

08:07 12/12/2020
Dù chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép thay đổi phương án xây dựng nhưng chủ đầu tư dự án Hồ chứa nước Ia Rtô (xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa, Gia Lai) đã tự ý triển khai thực hiện. 


Ngoài ra, do quá trình khảo sát, thiết kế không hợp lý nên công trình không có vật liệu bồi đắp; từ đó dẫn đến chậm tiến độ, đội vốn công trình chục tỷ đồng.

Ngày 12/12, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT)Gia Lai cho biết, đơn vị đã báo cáo UBND tỉnh về những tồn tại, vướng mắc tại Dự án Hồ chứa nước Ia Rtô. Đồng thời, kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan.

Theo Sở NN&PTNT Gia Lai, Dự án Hồ chứa nước Ia Rtô có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng từ nguồn vốn trung ương. Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư; nhà thầu tư vấn lập dự án là Công ty TNHH Tư vấn Trường Đại học Thủy Lợi. Theo quyết định được phê duyệt, dự án sẽ hoàn thành trong năm 2020 và phục vụ cấp nước tưới cho 600ha cây trồng và cấp nước phục vụ sinh hoạt cho khoảng 40.000 người dân trên địa bàn thị xã Ayun Pa.

Dự án Hồ chứa nước Ia Rtô thiếu hơn 200.000 m3 đất bồi đắp công trình.

Báo cáo của Sở NN&PTNT Gia Lai nêu rõ: Hạng mục đập tại Hồ chứa nước Ia Rtôđang thiếu khoảng 200.000 m3 đất đắp thượng, hạ lưu đập và 40.000 m3 lõi chống thấm. Kinh phí tăng thêm cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn, chi phí vận chuyển đất đắp từ các bãi vật liệu đề nghị bổ sung khoảng 8,128 tỷ đồng.

Nguyên nhân của tình trạng này là do thiết kế bãi vật liệu để khai thác đắp đập không đủ trữ lượng dẫn đến thiếu vật liệu đắp đập. Đất đắp khối chống thấm thiết kế khai thác ở bãi cách xa công trình 17km là không phù hợp về cự ly theo quy định pháp luật.

Về thay đổi biện pháp thi công xử lý thấm nền đập: Theo thiết kế được duyệt, biện pháp xử lý thấm nền đập là bằng tường hào chống thấm Bentonai. Tuy nhiên, theo báo cáo của chủ đầu tư, biện pháp xử lý nền đập bằng tường hào Bentonai và khoan phụt vữa đã được chủ đầu tư tổ chức thực hiện xong từ tháng 6/2020.

Công tác xử lý nền bằng biện pháp khoan phụt vữa là khối lượng công việc phát sinh, làm tăng giá trị hợp đồng đã ký 8,3 tỷ đồng. Việc chủ đầu tư tổ chức thực hiện thay đổi biện pháp thi công xử lý nền đập dẫn đến tăng giá trị hợp đồng, tăng giá trị gói thầu khi người quyết định đầu tư chưa cho phép là vi phạm quy định của Luật Xây dựng và quy định UBND tỉnh Gia Lai về quản lý dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Dự án Hồ chứa nước Ia Rtô thi công sai thiết kế dẫn đến đội vốn công trình hàng chục tỷ đồng.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện dự án còn phát sinh một số khối lượng công việc khác như: đào đá móng tràn, vai tràn xả lũ và điều chỉnh, bổ sung công trình trên kênh để đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác vận hành, bổ sung chi phí xây dựng nhà quản lý công trình và chi phí tư vấn lập dự án đầu tư (do tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công tính thiếu); kinh phí quản lý an toàn đập, hồ chứa…kinh phí dự kiến bổ sung khoảng hơn 6,1 tỷ đồng.

Như vậy, tổng kinh phí cho các khối lượng, công việc bổ sung và phát sinh nêu trên là khoảng hơn 23,1 tỷ đồng.

Trách nhiệm của việc này thuộc về đơn vị tư vấn thiết kế, chủ đầu tư trong quá trình thực hiện khảo sát, lập thiết kế công trình và triển khai thi công công trình. Những sai phạm này đã làm chậm tiến độ thi công vượt lũ và công trình không thể hoàn thành trong năm 2020 như quyết định được phê duyệt (chậm tiến độ khoảng 5 tháng).

Trước hàng loạt sai phạm tại Dự án hồ chứa nước Ia Rtô, Sở NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các Sở: Xây dựng, Nội vụ kiểm tra, đánh giá năng lực chủ đầu tư; xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất UBND tỉnh xử lý trách nhiệm người đứng đầu. Đồng thời, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực chủ đầu tư trong tổ chức và thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Chí Hào