Cảnh giác trước thủ đoạn lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tâm linh

Thứ Ba, 24/11/2015, 20:47
Bên cạnh các hoạt động tôn giáo thuần túy, thời gian qua, trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng, đã xảy ra một số vụ lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để gây mất ANTT.

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã luôn quan tâm và không ngừng hoàn thiện chủ chương, cơ chế, chính sách, pháp luật về tôn giáo, tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân thực hành quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mình. Tuyệt đại bộ phận tín đồ các tôn giáo đều là nhân dân lao động, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo, đoàn kết lao động sản xuất, phát triển kinh tế văn hóa, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh...

Lực lượng Công an kiểm tra điểm hoạt động tôn giáo trái phép của đối tượng Lê Thị Khoa, 75 tuổi ở xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa.

Tuy nhiên, bên cạnh các hoạt động tôn giáo thuần túy, thời gian qua, trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng, đã xảy ra một số vụ lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để gây mất ANTT. Một số hoạt động tôn giáo trái pháp luật, như phát triển đạo Tin Lành trái phép, thành lập hội đoàn, dòng tu trái phép... Một số đối tượng, tổ chức, cá nhân lợi dụng niềm tin tín ngưỡng và sự thiếu hiểu biết của một bộ phận quần chúng đã lập ra những hội nhóm mang màu sắc tôn giáo, lôi kéo người tham gia với những hoạt động mê tin dị đoan gây ảnh hưởng xấu đến đời sống văn hoá lành mạnh của cộng đồng, làm phức tạp tình hình ANTT ở địa phương.

Đáng chú ý là hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tâm linh liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lợi dụng vào nhận thức còn hạn chế, niềm tin sâu sắc vào lãnh tụ Hồ Chí Minh của một bộ phận quần chúng nhân dân để tác động lôi kéo quần chúng tham gia hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật.

Luận điệu tuyên truyền của nhóm đối tượng lợi dụng hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều điểm tương tự các hội nhóm tà đạo khác đã từng xuất hiện trên địa bàn tỉnh như “Long hoa di lạc”, “Hội Tiên Rồng”, “Giáo hội Lạc Hồng”. Các đối tượng cầm đầu hội nhóm dựa vào hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ, cờ Đảng, cờ Tổ quốc nhằm lôi kéo niềm tin của quần chúng nhân dân. Mục đích của số đối tượng này chủ yếu là các hoạt động trục lợi cá nhân như: bán đồ thờ cúng, “kinh sách”, tiền cúng lễ, mang đậm màu sắc mê tín dị đoan, hoàn toàn không có cơ sở khoa học và không được pháp luật cho phép.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tính đến thời điểm này, có khoảng 10 điểm nhóm hoạt động lợi dụng hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó chủ yếu tập trung ở các huyện: Quảng Xương, Hoằng Hóa, Yên Định, Cẩm Thủy, Hậu Lộc, Nga Sơn và TP.Thanh Hóa. Điển hình như điểm của đối tượng Lê Thị Khoa, sinh năm 1940 ở xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa - Là đối tượng cầm đầu hội nhóm “Ngọc Phật Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện Hoằng Hóa. Với chiêu bài tự xưng được “ăn lộc Bác Hồ’ và có thể dùng các loại lá cây để chữa bách bệnh, Lê Thị Khoa đã lôi kéo được không ít người nhẹ dạ cả tin tham gia hội nhóm của mình.

Thực tế cho thấy, “đạo Hoàng Thiên Long” hay còn gọi “đạo Tâm linh Hồ Chí Minh”, "đạo Bác Hồ”, “Ngọc phật Hồ Chí Minh” là hoạt động trái pháp luật. Để đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các loại tà đạo và hoạt động tâm linh tín ngưỡng lợi dụng hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua, Công an Thanh Hóa đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ đảm bảo ANTT nói chung, ANTT trên lĩnh vực tôn giáo nói riêng. Đồng thời phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, giải thích, hướng dẫn cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ đâu là chính đạo, đâu là tà đạo và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật. Mặt khác Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh, gọi hỏi, răn đe và xử lý nghiêm các hành vi tuyên truyền, lôi kéo người tham gia sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật; thu hồi triệt để các tài liệu, kinh sách, tang vật trái phép của các đối tượng cầm đầu của hoạt động này. Nhờ đó, ở nhiều địa phương loại hình hoạt động tín ngưỡng trái pháp luật này đã được dẹp bỏ hoàn toàn, nhiều đối tượng cầm đầu không dám công khai hoạt động như trước.

Thái Thanh
.
.
.