Nhiều thiếu sót, vi phạm trong thực hiện đấu thầu mua sắm trang thiết bị tin học

Thứ Bảy, 16/10/2021, 13:34

Ngày 16/10, Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã ban hành Kết luận thanh tra việc thực hiện đấu thầu mua sắm tập trung trang thiết bị tin học của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (năm 2018). Nhiều thiếu sót, vi phạm đã được chỉ ra...

Theo Kết luận thanh tra, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Công văn số 1456/UBND-VP (ngày 12/02/2018) về việc thực hiện mua sắm tập trung trang thiết bị tin học năm 2018, trong đó giao đơn vị thực hiện việc mua sắm tập trung cho toàn tỉnh là Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Trung tâm CNTT&TT), trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông).

Sau khi các đơn vị có văn bản đăng ký nhu cầu mua sắm, ngày 16/4/2018, Trung tâm CNTT&TT có Tờ trình số 06 đề nghị UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị tin học của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đợt 1 năm 2018 với tổng số tiền hơn 22,7 tỷ đồng.

Nhiều thiếu sót, vi phạm trong thực hiện đấu thầu mua sắm trang thiết bị tin học -0
Kết luận thanh tra đã chỉ ra nhiều thiếu sót, vi phạm trong việc đấu thầu mua sắm tập trung trang thiết bị tin học của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2018 (hình minh họa).

Ngày 23/1/2018, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1307/QĐUBND phê duyệt chủ trương, dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) với tổng kinh phí hơn 22,7 tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kết luận việc mua sắm tập trung trang thiết bị tin học của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2018 thiếu bước lập, phê duyệt dự toán mua sắm tài sản trước khi tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung theo quy định. Vì thế, hiện nay không có cơ sở xác định số liệu để đánh giá mức độ tiết kiệm ngân sách Nhà nước khi thực hiện việc đấu thầu mua sắm tập trung này.

Ngoài ra, Trung tâm CNTT&TT ban hành thông báo đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung đợt 1 năm 2018 chậm dẫn đến các đơn vị có nhu cầu mua sắm gửi văn bản đăng ký mua sắm chậm thời gian theo quy định…

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị máy vi tính để bàn mua sắm tập trung năm 2018 sau khi đã tổng hợp nhu cầu mua sắm trang thiết bị là không phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 72 và khoản 1 Điều 73 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

Hồ sơ mời thầu không áp dụng thời hạn sử dụng dự kiến của hàng hóa là chưa đúng theo quy định tại Chỉ dẫn nhà thầu; việc đánh giá hồ sơ mời thầu bỏ qua nội dung đơn vị trúng thầu không có văn bản chứng minh là máy móc thiết bị có trung tâm bảo hành của nhà sản xuất hoặc hãng; không có hợp đồng liên kết với một đơn vị bảo hành tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Hợp đồng phải ký trước thời điểm đóng thầu và có hiệu lực tối thiểu đến hết thời gian bảo hành của từng hàng hóa cung cấp) là chưa đúng theo yêu cầu tại Hồ sơ mời thầu.

Đối với việc bàn giao và sử dụng máy, qua kiểm tra các đơn vị sử dụng máy đều không lưu giấy chứng nhận xuất xứ và giấy chứng nhận chất lượng. Nguyên nhân đơn vị cung cấp không giao các hồ sơ trên cho đơn vị sử dụng mà chỉ giao một bộ cho đơn vị tổ chức đấu thầu là Trung tâm CNTT&TT.

Cơ quan Thanh tra cũng cho rằng việc sử dụng tài sản còn lãng phí. Đơn cử như tại UBND xã Kim Long có 1 máy photocopy hiệu Konika Minota Bizhub 266 cấu hình 3, tem dán mã serial number trên thân máy là A8A3041000730 nhưng đã bị hư hỏng, không sử dụng được dù thời gian sử dụng mới được 2 năm. Chất lượng máy tính còn chưa đồng bộ.

Từ kết luận thanh tra nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục những khuyết điểm do Đoàn Thanh tra đã chỉ ra; Yêu cầu lãnh đạo Trung tâm CNTT&TT triển khai khắc phục những nội dung thiếu sót, hạn chế, khuyết điểm nêu trên.

Phú Lữ
.
.
.