Nhiều sai phạm trong cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam

Thứ Sáu, 21/09/2018, 09:18
Tin từ Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho biết, ngày 19-9-2018, TTCP đã có Thông báo kết luận thanh tra công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam. Đây là kết luận mà nhiều nghệ sĩ đã ngóng đợi trong nhiều tháng qua. Theo đó hàng loạt tồn tại, vi phạm đã được chỉ ra.

Ký hợp đồng cho thuê nhà, đất sai quy định

Theo kết luận của TTCP, công tác cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên (MTV) Hãng phim truyện Việt Nam bên cạnh những việc làm được, đã có một số hạn chế, khuyết điểm. 

Cụ thể, đối với việc thực hiện quy trình các bước tiến hành cổ phần hóa; lựa chọn tổ chức tư vấn định giá doanh nghiệp và tư vấn cổ phần hóa: Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam đã không lựa chọn đơn vị tư vấn định giá doanh nghiệp và tư vấn cổ phần hóa, để Công ty lựa chọn là chưa thực hiện đúng thủ tục theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18-7-2011, Luật Đấu thầu 2013 về chỉ định thầu. 

Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng với 2 đơn vị tư vấn: định giá doanh nghiệp và cổ phần hóa chưa tuân thủ theo mẫu hợp đồng được quy định tại Thông tư số 06/2010/TT-BKHĐT ngày 9-3-2010. 

Bên cạnh đó, đối với việc quản lý và sử dụng, thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai, Hãng phim truyện Việt Nam ký các hợp đồng cho thuê nhà, đất tại số 4 Thụy Khuê, Tây Hồ (Hà Nội); góp vốn liên doanh bằng quyền sử dụng đất và đồng ý cho đối tác (Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Du lịch Sài Gòn) quản lý điều hành hoạt động cho thuê văn phòng hoặc thuê các công ty, tổ chức chuyên nghiệp quản lý điều hành tại số 6 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh là sai mục đích sử dụng, trái thẩm quyền.

Trong quá trình quản lý sử dụng 4 cơ sở nhà, đất, Hãng phim truyện Việt Nam chưa thực hiện các thủ tục pháp lý về đất đai; chậm nộp tiền thuê đất đến thời điểm 30-9-2017 số tiền hơn 21 tỷ đồng. 

Đến ngày 10-10-2017, Hãng phim truyện Việt Nam đã nộp số tiền thuê đất tại 3 cơ sở nhà, đất số tiền hơn 14 tỷ đồng. Tại phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam thành Công ty cổ phần, Hãng phim truyện Việt Nam xây dựng phương án sử dụng đất trong đó bao gồm toàn bộ diện tích: 1.208m² tại khu đất số 6 Thái Văn Lung, quận 1 (TP Hồ Chí Minh) và toàn bộ khu đất tại số 4 Thụy Khuê, quận Tây Hồ (Hà Nội) khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Cũng theo Kết luận của TTCP, Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc cổ phần hóa chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục về việc lựa chọn và phê duyệt tiêu chí nhà đầu tư chiến lược. 

Công ty xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, không nêu cụ thể các điều kiện, làm hạn chế việc chọn được nhà đầu tư có kinh nghiệm, năng lực liên quan đến việc sản xuất phim và văn hóa điện ảnh. Nhà đầu tư chiến lược chưa xây dựng đầy đủ phương án hỗ trợ kinh doanh như trong cam kết.

Tổng Công ty Vận tải Thủy – CTCP rút vốn trước thời hạn

Từ những khuyết điểm, vi phạm nêu trên, TTCP đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện ngay các quy trình, thủ tục theo quy định để cho nhà đầu tư chiến lược là Tổng Công ty vận tải thủy - CTCP xin rút vốn trước thời hạn; chủ trì làm việc với nhà đầu tư mới đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định và các đơn vị có liên quan thực hiện các quy trình, thủ tục tiếp nhận và chuyển giao Hãng phim truyện Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan có liên quan, xử lý dứt điểm những vướng mắc về đất đai, hoàn thiện phương án sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Trên cơ sở phương án sử dụng đất được duyệt, xác định lại giá trị doanh nghiệp có tính đến yếu tố về lợi thế vị trí địa lý của các cơ sở nhà, đất theo đúng luật định v.v... 

TTTP kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Công ty Cổ phần đầu tư phát triển phim truyện Việt Nam rà soát, thực hiện dứt điểm các yêu cầu của Bộ Tài chính tại Văn bản số 2529/BTC-QLCS ngày 24-2-2016 và các yêu cầu của UBND TP Hà Nội tại Văn bản số 2904/UBND-TNMT ngày 5-5-2015 đối với cơ sở nhà, đất tại số 4 Thụy Khuê, quận Tây Hồ (Hà Nội).

Trước những khuyết điểm, vi phạm nêu trên, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ VHTT&DL tổ chức kiểm điểm, chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý đối với các đơn vị, cá nhân trước những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm. 

Cụ thể là Trưởng ban và các thành viên có liên quan của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp của Bộ VHTT&DL; Ban Chỉ đạo và tổ chức giúp việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam theo từng thời kỳ; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu Hãng phim truyện Việt Nam trong thời kỳ để xảy ra vi phạm; Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam cùng các đơn vị tư vấn thực hiện chưa đầy đủ trách nhiệm. 

Trần Huy
.
.
.