Ông Bình khẳng định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chuẩn bị đón và tiếp đoàn Thanh tra, cung cấp tài liệu, thông tin phục vụ công tác của đoàn. Trong quá trình thanh tra, các thông tin liên quan đến hoạt động cổ phần hóa sẽ được làm rõ như tại sao chỉ có Tổng công ty vận thải thủy Vivaso -  một đơn vị không liên quan đến hoạt động nghệ thuật, cụ thể là sản xuất phim tham gia và trở thành cổ đông lớn nhất của hãng phim? Quá trình cổ phần hóa có thực sự minh bạch và đúng pháp luật không? … 

Hãng phim truyện Việt Nam thành tâm điểm tranh cãi thời gian gần đây

Về ứng xử của lãnh đạo, cụ thể là những phát ngôn của ông Nguyễn Thủy Nguyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vivaso bị cho là đã xúc phạm đến các nghệ sĩ thời gian qua, ông Nguyễn Thái Bình khẳng định, Bộ đã có buổi làm việc với các bên liên quan, đề nghị chấn chỉnh lại hoạt động đồng thời rút kinh nghiệm, làm sao để ứng xử với nhau tế nhị, đúng tình người nhất. Hiện tại, Bộ vẫn giám sát hoạt động tại hãng phim thông qua người đại diện của Bộ tại hãng.


N.Hoa