Nâng mức cho vay hỗ trợ nhà ở hộ nghèo lên tối đa 25 triệu đồng/hộ

08:38 04/02/2016
Ngân hàng Chính sách xã hội vừa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện cho vay vốn theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2).

Theo đó, hộ gia đình thuộc đối tượng được vay vốn theo quy định có nhu cầu vay vốn sẽ được vay tối đa 25 triệu đồng/hộ, tăng thêm 17 triệu đồng so với mức cho vay tối đa 8 triệu đồng/hộ trong giai đoạn 1. Lãi suất cho vay là 3%/năm (0,25%/tháng), lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay (3,9%/năm). Thời hạn cho vay là 15 năm, kể từ thời điểm hộ vay nhận món vay đầu tiên, trong đó thời gian ân hạn là 5 năm đầu.

Trong thời gian ân hạn, hộ vay chưa phải trả nợ, trả lãi. Hộ vay bắt đầu trả nợ, trả lãi tiền vay từ năm thứ 6 trở đi. Như vậy, thời hạn cho vay đã được tăng thêm 5 năm so với thời hạn cho vay 10 năm trong giai đoạn 1. Mức trả nợ mỗi năm tối thiểu bằng 10% tổng số vốn đã vay và hộ vay có thể trả nợ trước hạn. Cụ thể, hộ vay được trả nợ gốc trước hạn và trả lãi trong thời gian ân hạn.

H.A.