Theo đó, từ năm 2014 đến nay Kon Tum đã hỗ trợ cây giống, vật tư, kỹ thuật giúp gần 1.400 hộ nghèo thuộc các huyện vùng Đông Trường Sơn (gồm Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Plông) trồng được trên 360ha cây cà phê chè xứ lạnh, vườn cây sinh trưởng phát triển rất tốt, tỷ lệ cây sống đạt trên 90%.

Đề án “Hỗ trợ phát triển cây cà phê xứ lạnh tại các huyện vùng Đông Trường Sơn” của tỉnh Kon Tum đặt mục tiêu đến năm 2018 hỗ trợ phát triển trồng mới 1.600ha, nâng tổng diện tích cà phê chè trong tỉnh lên 3.000ha, với tổng kinh phí trên 500 tỷ đồng, nhằm giúp cho trên 4.500 hộ nghèo vùng Đông Trường Sơn có điều kiện phát triển cây cà phê chè để tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững.

N.H.Khôi