Thượng tướng Nguyễn Văn Thành dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Tháp

16:30 02/10/2020
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an - Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Tổ chức và Ban Dân vận tỉnh Đồng Tháp. 

Ngày 2/10, tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI, giai đoạn 2020-2025. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an - Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Nguyễn Tôn Hoàng; Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động và 331 điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua cùng dự.

 Thượng tướng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Trong 5 năm qua, các phong tào thi đua tỉnh Đồng Tháp có sức lan tỏa, trở thành phong trào rộng khắp, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong lĩnh vực nông nghiệp có đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp với nội dung “Hợp tác - Liên kết - Thị trường” và “Giảm chi phí - Tăng chất lượng - Chế biến tinh”, chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang làm kinh tế nông nghiệp, triển khai các mô hình luân canh: “lúa - cá”, “lúa - tôm”, “lúa - sen”, mang lại nhiều kết quả thiết thực, giải pháp cấy mô trên hoa kiểng, sản xuất rau màu trong nhà lưới. 

Tỉnh Đồng Tháp triển khai thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ “Blockchain” vào truy xuất nguồn gốc và áp dụng thương mại điện tử cho mô hình “Cây xoài nhà tôi”, “Cây cam nhà tôi”. Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Ngành giáo dục có phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt’; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. 

Các đại biểu dự đại hội. 

Trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng có phong trào thi đua “Quyết thắng”, phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, ngăn chặn suy thoái đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

 Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, của tỉnh Đồng Tháp đã được các cấp, các ngành và nhân dân tích cực hưởng ứng, trở thành phong trào quần chúng sôi nổi, rộng khắp. Đến nay tỉnh Đồng Tháp có 98/117 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 6/12 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong 5 năm qua, các phong tào thi đua tỉnh Đồng Tháp có sức lan tỏa, trở thành phong trào rộng khắp, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

“Kết quả này đã góp phần làm thay đổi rõ rệt diện mạo vùng nông thôn, đời sống người dân được cải thiện, nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm”, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh. Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, tỉnh Đồng Tháp đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, quy mô hoạt động. Tỉnh quan tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia các sự kiện xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm của tỉnh đến các nhà phân phối uy tín và người tiêu dùng. 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho 6 tập thể.

Tỉnh Đồng Tháp đã ban hành kế hoạch thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, triển khai nhiều chương trình hỗ trợ giảm nghèo, nhất là đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Công tác giảm nghèo được triển khai đồng bộ, có sự đổi mới, sáng tạo trong phương pháp lãnh đạo, điều hành chính sách giảm nghèo ngày càng thiết thực. Các ngành, địa phương trong toàn tỉnh đều xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Tăng cường bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp. Xây dựng cơ quan xanh, sạch, đẹp và an toàn.

Giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của tỉnh Đồng Tháp đạt 6,44%, tăng 1,53% lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, từng bước hình thành cơ cấu công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp cao. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) bình quân đầu người đạt trên 54 triệu đồng, gấp 1,55 lần so với năm 2015. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, công tác xây dựng chính quyền, xây dựng đảng, mặt trận và các đoàn thể ngày được củng cố và tăng cường. 

Trong 5 năm qua, tỉnh Đồng Tháp có nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh khen thưởng. Nhà nước đã phong tặng, truy tặng danh hiệu cho 1.138 bà mẹ Việt nam anh hùng và Huân chương Độc lập cho 314 gia đình. Chính phủ tặng Cờ thi đua và bằng khen cho 42 tập thể, 494 cá nhân. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tặng bằng khen cho 6.280 tập thể và 10.197 cá nhân.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an - Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Tổ chức và Ban Dân vận tỉnh Đồng Tháp. 6 tập thể vinh dự nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và 6 tập thể nhận bằng khen của UBND tỉnh Đồng Tháp. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành tin tưởng trong thời gian tới, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của tỉnh tiếp tục gặt hái nhiều thành quả to lớn, góp phần tích cực trong phong trào thi đua chung của cả nước.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Tổ chức và Ban Dân vận tỉnh Đồng Tháp.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành lưu ý tỉnh Đồng Tháp tiếp tục quán triệt, tuyên truyền tốt Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tăng cường hơn nữa trách nhiệm nêu gương của cấp ủy Đảng, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác thi đua, khen thưởng. Phát động và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn với thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc. Thông qua các phong trào thi đua, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo khí thế, động lực mạnh mẽ và có sức lan tỏa đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân.

Văn Vĩnh