Ngày 31/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, chính thức khai mạc với tinh thần “Chủ động - Linh hoạt - Sáng tạo - Trách nhiệm”. Đại hội triệu tập 200 đại biểu, đại diện các đảng viên thuộc 27 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tham quan Phòng truyền thống Công an tỉnh Đồng Tháp và trao đổi với các đại biểu dự đại hội.

Các đại biểu dự đại hội.
Đồng chí Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cùng các đại biểu dự đại hội.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ, Anh hùng lực lượng vũ trang, nguyên lãnh đạo Tổng cục, Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an. Về phía tỉnh Đồng Tháp có đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Dương, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng hoa, chúc mừng Đoàn chủ tịch.
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương, tặng hoa chúc mừng Đại hội. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương, đánh giá cao kết quả Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp, đã đạt trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Báo cáo chính trị tại đại hội thể hiện tinh thần, trí tuệ dân chủ và đoàn kết; phản ánh khách quan, trung thực kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Các mục tiêu, yêu cầu và chỉ tiêu cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ X đặt ra. 

Kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua, được lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp đánh giá cao, đã góp phần đắc lực vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Ban Thường vụ Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp, đã triển khai kịp thời, bám sát chủ trương chỉ đạo của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy, tổ chức thành công đại hội đảng cơ sở.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu, chỉ đạo tại đại hội.

“Những kết quả đạt được của Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp, trong 5 năm qua rất đánh trân trọng và khích lệ”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh. 

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng biểu dương, ghi nhận thành quả tập thể Đảng bộ, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Đồng Tháp đã phấn đấu, thực hiện trong nhiệm kỳ qua. Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp thẳng thắn, nghiêm túc chỉ ra một số khuyết điểm, tồn tại và giải pháp khắc phục. 

Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Thứ trưởng yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận, xác định rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó có giải pháp khắc phục. Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp đã đề ra, với 9 chỉ tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ cụ thể, giải pháp và 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá. 

Đồng chí Thứ trưởng lưu ý một số vấn đề liên quan đến mối đe dọa an ninh phi truyền thống, nhất là thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, an ninh mạng, khủng bố,… là những thách thức đối với an ninh quốc gia. Hoạt động tội phạm và các tệ nạn xã hội có xu hướng phức tạp, hành vi, hậu quả, mức độ nghiêm trọng hơn.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp, khóa mới ra mắt Đại hội.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nêu 5 vấn đề trọng tâm đối với Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp, chủ động tham mưu trúng, đúng và chắc, đề xuất Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp, giải pháp bảo vệ an ninh chính trị, an ninh xã hội, an ninh con người, an ninh mạng trong tình hình mới trên cơ sở tư duy mới và ứng dụng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, tặng hoa các đồng chí trong Ban Chấp hành, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp phát huy hơn nữa vai trò hướng dẫn, kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy địa phương quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh. Chủ động, tập trung đấu tranh hiệu quả các mối đe dọa an ninh quốc gia, nhất là các thách thách an ninh phi truyền thống, không để bị động bất ngờ trong mọi tình  huống. Làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ; kéo giảm tội phạm, tạo chuyển biến về trật tự an toàn xã hội; tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và công tác thi hành án và hỗ trợ tư pháp. Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu ở từng chi bộ và mỗi đảng viên, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với nhân dân. 

“Công an tỉnh Đồng Tháp phải hết lòng giúp đỡ nhân dân và dựa vào lực lượng hùng mạnh của nhân dân để công tác và chiến đấu”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, phát biểu chỉ đạo tại đại hội. 
Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, các đại biểu tập trung trí tuệ, chấp hành nghiêm túc nguyên tắc kỷ cương, kỷ luật của Đảng, sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cấp ủy khóa mới phải kế thừa, nêu cao ý thức trách nhiệm, tăng cường xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, gương mẫu để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết.

Tại đại hội, 23 đồng chí được lựa chọn, bảo đảm tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đại biểu đã bầu Ban Thường vụ, gồm 7 đồng chí: Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Đại tá Trần Văn Đoàn, Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Thượng tá Võ Thị Hoài Ngọc, Trung tá Bùi Đức Tài, Đại tá Thái Thị Mỹ Trang và Thượng tá Nguyễn Văn Hùng. Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, đắc cử Bí thư Đảng bộ Công an tỉnh khóa mới, với số phiếu 23/23, đạt tỉ lệ 100%. Đại tá Trần Văn Đoàn được bầu làm Phó Bí thư, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp. Các đại biểu dự đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI.

Chiều cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã làm việc với Công an tỉnh Đồng Tháp cùng các đơn vị liên quan về việc triển khai, xây dựng dự án công trình Khu lưu niệm An ninh Khu VIII, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân. Dự án được Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định phê duyệt vào cuối năm 2019, vị trí xây dựng tại xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh. Đến nay, Công an tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành thu thập kỷ vật từ các đồng chí tham gia An ninh khu VIII, sinh sống trên địa bàn tỉnh và thu thập được 70 kỷ vật. Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Viện lịch sử Công an nhân dân tổ chức gặp gỡ 62 đồng chí nguyên là cán bộ An ninh khu VIII và 13 đồng chí chi viện cho An ninh Khu VIII, sinh sống tại Hà Nội, thu thập 160 hiện vật cùng một số thông tin liên quan.

Văn Vĩnh