Còn hiện tượng cho mượn, thuê tài sản công không đúng quy định

07:38 07/07/2020
Theo Bộ Tài chính, 6 tháng đầu năm 2020, công tác quản lý, sử dụng tài sản công đã được các bộ, ngành, địa phương thực hiện chủ động, đồng bộ và đạt được kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn có đơn vị quản lý, sử dụng tài sản công chưa chặt chẽ, không đúng quy định.


Việc sắp xếp, xử lý nhà, đất của một số bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty nhà nước còn chậm. Việc chuyển đổi chủ sở hữu vốn Nhà nước từ các bộ, ngành sang Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện sắp xếp các cơ sở nhà, đất đối với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Ngoài ra, theo Bộ Tài chính, việc quản lý, sử dụng tài sản công có đơn vị chưa chặt chẽ. Qua rà soát của Bộ Tài chính vẫn còn hiện tượng cho mượn, cho thuê không đúng quy định. Nhiều bộ, ngành, địa phương chưa rà soát, sắp xếp xe ôtô theo tiêu chuẩn, định mức quy định.

B.K