Bộ trưởng Tô Lâm giới thiệu chuyên đề tại Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh

11:06 04/03/2019
 Sáng 4-3, Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi giới thiệu chuyên đề với Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh khoá 74 tại Học viện Quốc phòng.


Trong một buổi sáng, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao đổi, truyền đạt với các học viên về chuyên đề “Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân”.

Bộ trưởng Tô Lâm giới thiệu chuyên đề tại Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh khoá 74

Diễn ra trong gần 1 tháng, Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh khoá 74 dành cho các cán bộ lãnh đạo các tỉnh, thành phố; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các đại biểu Quốc hội; tướng lĩnh Quân đội, Công an và các đồng chí Uỷ viên Thường vụ cấp tỉnh.

Các học viên tham dự buổi giới thiệu chuyên đề của đồng chí Bộ trưởng

Tại buổi giới thiệu chuyên đề, Bộ trưởng Tô Lâm đã cung cấp cho học viên những kiến thức về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về an ninh quốc gia, mục tiêu chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, cũng như chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân…

Bộ trưởng Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm với Lớp Bồi dưỡng quốc phòng, an ninh khoá 74

Xây dựng nền an ninh nhân dân cũng như thế trận an ninh nhân dân là quan điểm, chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng, nhằm tạo thế vững, lực mạnh, giữ vững an ninh chính trị, sẵn sàng xử lý, giải quyết mọi tình huống xảy ra. 

Do đó, nghiên cứu chuyên đề này là nội dung rất quan trọng không chỉ đối với Học viện Quốc phòng, Hệ Quốc phòng, mà còn là cơ sở để giúp học viên tiếp cận các vấn đề khác về quốc phòng, an ninh, cũng như vận dụng trong thực tiễn công tác tại địa phương, bộ ngành mình sau này.


Quỳnh Vinh