Xứng đáng là Cơ quan lý luận hàng đầu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ CAND

19:03 27/02/2017
Chiều 27-2, Tạp chí CAND - Cơ quan lý luận chính trị, pháp luật, nghiệp vụ của Đảng ủy Công an Trung ương (CATƯ) và Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Cộng tác viên (CTV) năm 2016.

       

Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

Dự Hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng,TS Nguyễn Văn Hưởng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; GS,TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; GS,TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, cùng đông đảo các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà văn, nhà báo, CTV thân thiết của Tạp chí CAND...

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự Hội nghị.

Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Tổng Biên tập Tạp chí CAND đọc báo cáo tại Hội nghị, nêu rõ: Năm 2016, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy CATƯ, lãnh đạo Bộ Công an; Hội đồng chỉ đạo Tạp chí CAND, Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, Tạp chí CAND đã bám sát định hướng công tác của Đảng ủy CATƯ và Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin-Truyền thông, với tinh thần "Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", Tạp chí CAND đã tổ chức định hướng nghiên cứu, tổ chức, xuất bản gần 1.500 bài viết chất lượng trên các ấn phẩm.

Thông qua các hoạt động của mình, Tạp chí CAND đã góp phần tham mưu nhiều vấn đề chiến lược với Đảng, Nhà nước và Bộ Công an phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh; chỉ dẫn các luận cứ trong hoạt động thực tiễn công tác Công an; bổ sung, hoàn thiện lý luận CAND trên các lĩnh vực công tác.

Tạp chí đã khẳng định vị trí, vai trò là Cơ quan lý luận hàng đầu của đất nước về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ liên quan đến đảm bảo ANTT và công tác Công an, xứng đáng là địa chỉ uy tín của lãnh đạo Đảng,  Nhà nước và Đảng ủy CATƯ, lãnh đạo Bộ Công an và là diễn đàn khoa học, lý luận, thực tiễn có uy tín trong và ngoài lực lượng CAND. Tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2016, Tạp chí CAND tiếp tục được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc...

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các CTV đã phát biểu ý kiến, trao đổi về những kết quả nổi bật của Tạp chí CAND trong năm 2016, một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2017 để Tạp chí CAND ngày càng xứng đáng là cơ quan lý luận chính trị, nghiệp vụ, pháp luật của Đảng ủy  CATƯ và Bộ Công an…

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy CATƯ, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương và đánh giá cao những thành tích đạt được của Tạp chí CAND trong năm 2016 và ghi nhận những đóng góp của các nhà khoa học, các đồng chí là CTV đã cộng tác, gắn kết chặt chẽ, trách nhiệm và hiệu quả với Tạp chí CAND trong thời gian qua và mong muốn các đồng chí tiếp tục cộng tác trong thời gian tới.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vai trò, vị thế của Tạp chí CAND trong thời gian tới, Bộ trưởng yêu cầu Đảng ủy, lãnh đạo, cán bộ, biên tập viên của Tạp chí CAND cần tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đạt được, không ngừng học tập, nâng cao trình độ lý luận, giữ vững phẩm chất chính trị, rèn luyện đạo đức trong sáng, có phương pháp, tác phong làm việc khoa học;

Luôn quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về xây dựng bảo vệ Tổ quốc, Nghị quyết của Đảng uỷ Công an Trung ương và Chỉ thị của Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2017, với tinh thần “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, trách nhiệm, hiệu quả”.

Bộ trưởng Tô Lâm trao thưởng cho các cộng tác viên có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Tạp chí CAND.

Tạp chí cần chủ động nắm chắc tình hình, nhận diện kịp thời những nguy cơ, thách thức về an ninh, chính trị, kinh tế trên thế giới, khu vực và trong nước để kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng ủy CATƯ và lãnh đạo Bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận quản lý nhà nước về ANTT, xây dựng lực lượng CAND và đấu tranh, phòng, chống tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức các ấn phẩm; quan tâm, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ. Tăng cường tổ chức nghiên cứu, đăng tải các bài viết có hàm lượng lý luận cao, phản ánh hoạt động thực tiễn về các lĩnh vực công tác Công an, tăng cường đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, phòng ngừa “tự diễn biến, tự chuyển hóa" …

Anh Hiếu