Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

16:30 14/02/2017
Ngày 14-2, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam và Trung tướng Nguyễn Xuân Mười – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND dự và chỉ đạo hội nghị.

Nhằm thực hiện tốt Cuộc vận động ( CVĐ) “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” do Bộ Công an phát động, Công an tỉnh Hà Nam xác định 7 nội dung, nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an Hà Nam học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nội dung, biện pháp thực hiện CVĐ. 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong việc tổ chức thực hiện CVĐ. Xây dựng, thực hiện các tiêu chí về phong cách người CAND có bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; xây dựng các quy định về quy tắc văn hóa ứng xử, về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa của CBCS. 

Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, năng lực thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử với nhân dân. Tổ chức tốt việc tiếp thu ý kiến nhân dân về phong cách, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, tư thế tác phong, tinh thần trách nhiệm của người CBCS CAND…
Đại diện các lực lượng Công an tỉnh Hà Nam đã ký giao ước thi đua thực hiện hiệu quả CVĐ “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nguyễn Xuân Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam và Trung tướng Nguyễn Xuân Mười – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND  đánh giá cao, biểu dương Công an Hà Nam đã chủ động triển khai kịp thời CVĐ “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động thực hiện CVĐ.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Xuân Đông phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động
Đại tá Nguyễn Văn Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam phát biểu kết luận Lễ phát động
Các đại biểu dự Lễ phát động.
Tại lễ phát động, đại diện các lực lượng Công an tỉnh Hà Nam đã ký giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm thực hiện hiệu quả CVĐ…
Trần Đoàn - Lê Phượng