Cụ thể là trong tác phong, lễ tiết, nề nếp, thái độ ứng xử hàng ngày giữa đồng sự với nhau và nhất là trong quan hệ, giao tiếp, giải quyết những công việc liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân. Nhờ chú trọng thực chất nên những kết quả trong thực hiện cuộc vận động của Công an Đắk Lắk 3 năm qua đã góp phần không nhỏ tạo nên hiệu quả công tác giúp cho đơn vị luôn là một lực lượng chủ công, nòng cốt, góp phần to lớn đảm bảo ANTT trên địa bàn. Trong đó, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự xã hội luôn ổn định. Tình trạng phạm pháp hình sự, đối tượng bị truy nã, tai nạn giao thông giảm, tỷ lệ khám phá án đạt mức cao gần 90%; chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về các mặt được nâng lên, đặc biệt là cải cách hành chính có những bước đột phá được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức và nhân dân đánh giá cao và đồng tình ủng hộ

Nguyễn Trọng