Văn phòng Bộ Công an triển khai công tác năm 2017

15:10 14/01/2017
Ngày 14-1, Văn phòng Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai công tác năm 2017. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự, phát biểu chỉ đạo.

Năm 2016, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Bộ đã bám sát chủ trương, đường lối chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp, kế hoạch công tác; chủ động tham mưu, đề xuất Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ kiến nghị Trung ương Đảng, Chính phủ chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, trấn áp mạnh các loại tội phạm, tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp nảy sinh.

Đại biểu dự Hội nghị.

Qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Ghi nhận và đánh giá những thành tích đạt được, Văn phòng Bộ Công an vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2016... nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016.


Thượng tướng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội nghị.
Thượng tướng Bùi Văn Nam phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Phòng Bưu chính, Văn phòng Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả công tác Văn phòng Bộ Công an đạt được trong thời gian qua, biểu dương các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Nhắc lại những chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Chủ tịch nước và đồng chí Bộ trưởng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ XII, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu Văn phòng Bộ Công anchủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác; tham mưu đúng, trúng; việc văn bản hoá các quyết định của lãnh đạo Bộ phảiđúng, rõ ràng cả về thể thức, nội dung; văn bản phải gọn gàng, ngắn gọn, súc tích. Phối hợp tốt giữa các bộ phận trong Văn phòng Bộ và giữa Văn phòngvới các đơn vị.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Phòng Bưu chính

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thượng tướng Bùi Văn Nam  yêu cầu Văn phòng Bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; nhất là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ. Văn phòng Bộ tiếp tục phát huy tốt vai trò là cơ quan tham mưu, giúp việc trực tiếp của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thu nhận, phân tích, đánh giá thông tin, dự báo kịp thời, sát, đúng tình hình. 

Đồng thời, chủ động nghiên cứu, chuẩn bị có chất lượng các báo cáo chuyên đề của Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ Công an báo cáo Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; phục vụ có hiệu quả công tác giám sát của Quốc hội  và lãnh đạo, điều hành của Chính phủ trong lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự. Tham mưu cho lãnh đạo Bộ tăng cường công tác phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự để Văn phòng thực sự là điểm đến, là cầu nối giữa Bộ Công an với các Bộ, ngành, cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chủ trương, mệnh lệnh công tác của Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ.Tập trung theo dõi, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm, các đề án, dự án; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới lề lối, phương pháp làm việc, hoàn thiện các quy chế, quy trình công tác để từng bước chuyên nghiệp hoá công tác tham mưu. Công tác tài chính, hậu cần cũng cần được nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao; nhất là theo dõi, quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí; chấp hành nghiêm túc Luật Ngân sách, Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

T. Thuỷ - V. Linh