Triển khai đồng bộ các mặt công tác phòng, chống tội phạm

15:56 18/07/2019
Ngày 18-7, tại Hà Nội, Tổ Chuyên viên liên ngành giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019. Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, căn cứ vào chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo 138/CP, Văn phòng Bộ Công an với vai trò là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã tổ chức duy trì hoạt động của Tổ Chuyên viên liên ngành, tổ chức triển khai đồng bộ các mặt công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người đã đạt nhiều kết quả nổi bật… 

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên phát biểu tại Hội nghị

Ngoài ra, hoạt động phối hợp liên ngành cũng đã góp phần củng cố mối quan hệ phối hợp giữa các ban, bộ, ngành, đoàn thể trong công tác nói chung và công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người nói riêng; đã phát huy được trí tuệ tập thể của các chuyên gia trên từng lĩnh vực của từng bộ, ngành; tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp tham mưu cho Ban Chỉ dạo trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người. Nhờ đó, sáu tháng đầu năm 2019, tội phạm đã được kiềm chế, kéo giảm 0,99% số vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ năm 2018, tình hình ANTT được giữ vững, góp phần phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt cơ quan Thường trực, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên nhấn mạnh một số  nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong những tháng cuối năm 2019. Trong đó, các bộ, ngành, đoàn thể căn cứ nhiệm vụ được giao tại Chương trình phòng, chống mua bán người, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực liên quan đến phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em… Triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án đã được phê duyệt, tổ chức tập huấn, hướng dẫn các địa phương, nhất là cấp cơ sở.

M.Hiền
.