Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ. 

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an và Trung tướng Trần Minh Thư, Viện trưởng Viện chiến lược và Khoa học Công an đồng chủ trì buổi Lễ.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng đại biểu dự Lễ ký kết

Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Bộ Công an và Viện chiến lược và Khoa học Công an được ký kết nhằm phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong công tác phối hợp thời gian qua. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các đơn vị chức năng thuộc Văn phòng Bộ, Viện Chiến lược và Khoa học Công an chủ động triển khai những nội dung phối hợp theo nhiệm vụ được giao. 

Quy chế phối hợp đề cập toàn diện, đầy đủ về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc, nội dung, phương thức, trách nhiệm phối hợp và tổ chức thực hiện giữa hai đơn vị.

Toàn cảnh buổi Lễ ký kết.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an khẳng định, Quy chế phối hợp được thực hiện với mục đích tăng cường và làm cho mối quan hệ phối hợp công tác giữa Văn phòng Bộ với Viện chiến lược và Khoa học Công an ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả, khoa học. 

Việc ký quy chế phối hợp giữa hai đơn vị góp phần để các chủ trương, giải pháp trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT), xây dựng lực lượng (XDLL) CAND có đầy đủ cơ sở khoa học, thực tiễn và để các sản phẩm của công tác nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu khoa học được sử dụng nhằm tăng hiệu quả trong việc hoạch định các chủ trương giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác Công an…

Trung tướng Trần Minh Thư, Viện trưởng Viện chiến lược và Khoa học Công an cho biết, việc ký quy chế phối hợp giữa hai đơn vị là một dấu mốc rất quan trọng đánh giá, ghi nhận quá trình phát triển, phối hợp giữa hai đơn vị trong công tác tham mưu và công tác chiến lược - khoa học.

Đồng thời khẳng định, sau Lễ ký Quy chế phối hợp, mối quan hệ giữa hai đơn vị sẽ được củng cố và nâng mối quan hệ lên tầm cao mới, góp phần thực hiện công tác tham mưu cho Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trên các lĩnh vực công tác…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ ký kết, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, việc trao đổi thông tin, phối hợp sẽ giúp hai đơn vị kịp thời tham mưu với Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an xây dựng các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, giải pháp chiến lược đối với công tác Công an cũng như đẩy mạnh công tác nghiên cứu dự báo chiến lược về lĩnh vực ANTT trong tình hình mới. 

Qua đó, hai đơn vị cần định kỳ và thường xuyên phối hợp trong công tác đánh giá, phân tích tình hình, đặc biệt những tình hình mới, trực tiếp liên quan đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trên các lĩnh vực công tác Công an. 

Căn cứ kết quả nghiên cứu dự báo, Văn phòng Bộ cùng Viện chiến lược và Khoa học Công an phối hợp tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Bộ các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, XDLL CAND. 

Trong quá trình thực hiện quy chế phối hợp, Văn phòng Bộ chủ trì, Viện chiến lược và Khoa học Công an phối hợp tiến hành sơ kết, tổng kết các chuyên đề, quy chế phối hợp giữa Bộ Công an với các ban, bộ, ngành địa phương tổng kết công tác tham mưu, các chuyên đề lớn của Bộ Công an về đảm bảo ANTT, công tác chính trị, tư tưởng, XDLL CAND; xây dựng các văn bản chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an trên các lĩnh vực công tác Công an…

Đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, Viện chiến lược và Khoa học Công an ký Quy chế phối hợp.

Dưới sự chứng kiến của các đại biểu, đại diện lãnh đạo hai đơn vị Văn phòng Bộ Công an và Viện Chiến lược và Khoa học đã ký Quy chế phối hợp.

Anh Hiếu-Vũ Linh