Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ làm việc với Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương

17:52 17/06/2021
Chiều 17/6, tại Hà Nội, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Công an Trung ương đã báo cáo đồng chí Thứ trưởng các mặt công tác đã thực hiện 6 tháng đầu năm 2021. 

Trong đó, đã hoàn thành ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy Công an Trung ương trong năm 2021. Chương trình xác định có 48 nhiệm vụ, trong đó 15 nhiệm vụ cấp ủy, 20 nhiệm vụ của UBKT và 13 nhiệm vụ về xây dựng lực lượng ngành Kiểm tra Đảng. Đã hoàn thành xây dựng, ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Cơ quan UBKT các cấp trong CAND và nhiều nội dung đột xuất, quan trọng khác...

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nắm và phản ánh kịp thời tư tưởng CBCS và dư luận xã hội theo quy định. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Đảng ủy Cơ quan và Quy chế làm việc của Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương; tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Thực hiện sắp xếp, bố trí cán bộ theo nội dung Đề án của Đảng ủy Cơ quan; kiện toàn lãnh đạo, chỉ huy và bổ sung CBCS các phòng thuộc Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương.

Chuẩn bị tổ chức tốt hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021, tổng kết chuyên đề và tổng kết năm 2021 của Đảng bộ, Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả; chủ động rà soát và tiến hành hoàn thành các chương trình công tác năm 2021 của UBKT Đảng ủy Công an Trung ương... Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng yêu cầu Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương lựa chọn điểm đột phá trong cơ chế, tư duy, cách làm để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra.

Quỳnh Vinh