Ngày 9/7, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quyết định số 2230 chuẩn y đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa giữ chức Ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương Nguyễn Hải Trung.

Trước đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định điều động Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung đến nhận công tác tại Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương để bầu giữ chức Ủy viên và Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Thực hiện Quyết định của Ban Bí thư và quyết nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, UBKT Đảng ủy Công an Trung ương phân công đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung làm Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Công an Trung ương.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ.

Tại buổi Lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao Quyết định chuẩn y của Ban Bí thư, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, đề nghị đồng chí tiếp tục gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, phấn đấu vươn lên, xây dựng tập thể UBKT Đảng ủy Công an Trung ương đoàn kết, thống nhất. Qua đó xây dựng Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương là cơ quan tham mưu chiến lược về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong CAND, góp phần quan trọng xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đảm bảo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Công an Trung ương Nguyễn Hải Trung trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã tin tưởng phân công đồng chí giữ trọng trách này, khẳng định sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, trình độ năng lực, đạo đức lối sống, đặc biệt là vấn đề nêu gương của người đứng đầu, cùng với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương xây dựng nội bộ đơn vị đoàn kết, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo về trình độ, kiến thức, phẩm chất chính trị, tư tưởng đạo đức lối sống và bản lĩnh nghề nghiệp. 


Quỳnh Vinh