Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ ĐUCATW, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra ĐUCATW dự và phát biểu chỉ đạo.

Năm 2018, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra ĐUCATW đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các nhiệm vụ công tác đề ra trong chương trình công tác, đồng thời hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ đột xuất phát sinh do Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra ĐUCATW giao. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội nghị.

Nhìn chung số lượng và chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên rõ rệt và đã đi vào trọng tâm, trọng điểm; kết quả kiểm tra, giám sát đã chỉ ra những ưu điểm, đồng thời chỉ rõ khuyết điểm, tồn tại, hạn chế để các tổ chức đảng được kiểm tra kịp thời khắc phục, sửa chữa.

Công tác phối hợp với Ủy ban Kiểm tra các tỉnh, thành ủy đã được thực hiện nhiều hơn, chặt chẽ hơn và đi vào những vấn đề thiết thực, phục vụ có hiệu quả cho công tác quản lý, đánh giá đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy Công an địa phương; kết quả của nhiều cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo, xem xét kỷ luật đã giúp cho Ban Thường vụ ĐUCATW, lãnh đạo Bộ nắm chắc và có nhận xét, đánh giá sâu hơn về một số đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc Công an địa phương.

Công tác chính trị tư tưởng đã được quan tâm đẩy mạnh thực hiện, nhất là trong bối cảnh Bộ Công an nghiên cứu lập đề án kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, ít nhiều ảnh hưởng đến tâm tư của cán bộ, chiến sỹ. 
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các đồng chí lãnh đạo Cơ quan Ủy ban Kiểm tra ĐUCATW.

Chất lượng công tác tham mưu và tính chủ động của cán bộ, chiến sỹ đã có sự chuyển biến rõ nét hơn; tinh thần, trách nhiệm và ý thức thái độ đối với chức trách, nhiệm vụ, được giao từng bước được nâng lên. Công tác lãnh đạo, chỉ huy, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được tăng cường…

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Với kết quả đã đạt được, tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc 2018”, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra ĐUCATW được tặng Cờ thi đua xuất sắc; 1 đơn vị cấp Phòng được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an; 10 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; Ủy ban Kiểm tra ĐUCATW được tặng Bằng khen của Ủy ban Kiểm tra Trung ương…

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt ĐUCATW, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả mà Cơ quan Ủy ban Kiểm tra ĐUCATW đã đạt được trong năm 2018 vừa qua.

Thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị các cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra cần tập trung chỉ đạo rà soát, triển khai các nhiệm vụ công tác theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra. 

Tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra các cấp giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị; nâng cao kiến thức quản lý và trách nhiệm kiểm tra của người đứng đầu.

Chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu đối với giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết các vụ việc đơn thư tố cáo phức tạp, tránh để kéo dài. 

Tổ chức rút kinh nghiệm sau các cuộc kiểm tra, giám sát nhất là sau giải quyết tố cáo, khiếu nại, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét xử lý kỷ luật; thông báo chung trong Đảng bộ để phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm tương tự. 

Chủ động nghiên cứu, đề xuất việc kiện toàn Ủy ban Kiểm tra và cơ quan giúp việc Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Công an nhân dân phù hợp với tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn tham gia theo quy định…

XM ( Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an)