Tăng cường công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trong CAND

16:49 25/06/2018
Chiều 25-6, tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em - Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa kỳ kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 và công tác 6 tháng đầu năm 2018 trong CAND.


Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em CAND dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Cùng dự Hội nghị có Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân; Đại diện lãnh đạo một số Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Hội phụ nữ Bộ Công an; Bộ LĐTB&XH; Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo Công an các đơn vị, chính quyền địa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã ghi nhận, biểu dương những thành tích về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình trẻ em trong CAND đạt được thời gian qua. Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, Ban Vì tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình & trẻ em cũng như Công an các cấp cần tiếp tục quán triệt quan điểm, nhiệm vụ, mục tiêu giải pháp của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI; Chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Tăng cường tuyên truyền, quán triệt sâu rộng, đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả các mục tiêu của chương trình bình đẳng giới trong CAND giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Thứ trưởng cũng lưu ý, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Luật bình đẳng giới, các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả cho các cấp hội phụ nữ trong CAND. Quan tâm tới công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm đối với cán bộ nữ; tăng cường cơ cấu ủy viên là nữ, nhất là ở cấp cơ sở.

Bên cạnh đó, các cấp Hội phụ nữ trong CAND cần tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, chăm lo thiết thực đến quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; Tăng cường tính chủ động trong tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị về công tác phụ nữ, bình đẳng giới; thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội. Mỗi cán bộ hội viên phụ nữ cần gương mẫu, phấn đấu rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy; kiên quyết khắc phục tư tưởng tự ti, an phận, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng gia đình ấm no bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Toàn cảnh hội nghị

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế qua tổng kết 10 năm thực hiện Luật bình đẳng giới, chương trình bình đẳng giới, vì tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình, trẻ em trong CAND 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 cho thấy những chủ trương, quan điểm lãnh đạo công tác bình đẳng giới, vì tiến bộ phụ nữ của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an là rất đúng đắn. 

Nhưng qua báo cáo cũng như những tham luận của các đại biểu tại Hội nghị cũng cho thấy, trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện lĩnh vực công tác này thời gian quan có nơi, có lúc còn tồn tại, hạn chế, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để có giải pháp sửa chữa khắc phục trong thời gian tới.

Văn Thành