Công an tỉnh Sơn La điều động hơn 600 CBCS xuống địa bàn cơ sở

18:51 10/05/2018
Công an tỉnh Sơn La đã tiến hành điều động, tăng cường, phân công 613 đồng chí Công an chính quy về các xã, thị trấn làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), qua đó góp phần giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh ngay tại địa bàn cơ sở.

Thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị và Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” của Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La đã chủ động xây dựng phương án tăng cường lực lượng, tập trung thực hiện công tác nắm địa bàn, nắm hộ, nắm người và giải quyết tình hình ANTT tại địa bàn cơ sở, tạo nguồn cán bộ trước mắt và lâu dài để triển khai bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

Lực lượng Công an chính quy phối hợp với Công an xã và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân ở cơ sở.

Tính đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định thành lập 197 tổ Công an phụ trách xã, đảm bảo mỗi xã có 1 tổ công an phụ trách gồm 3 đồng chí; các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT có 4 đồng chí; địa bàn có tính chất đặc biệt phức tạp bố trí từ 5- 6 đồng chí; tiến hành điều động, tăng cường, phân công 613 đồng chí Công an chính quy về các xã, thị trấn làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), qua đó góp phần giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh ngay tại địa bàn cơ sở.

Việc bố trí lực lượng tăng cường cho địa bàn cơ sở theo chỉ đạo của Bộ Công an đã được cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh đồng tình, ủng hộ cao, đã phối hợp bố trí nơi ăn ở, làm việc trước mắt cho CBCS tổ Công an phụ trách, phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại địa bàn.

Minh Phong