Căn nhà được xây dựng theo tiêu chuẩn nhà cấp 4, với diện tích khoảng 70m2, được hỗ trợ xây dựng với tổng số tiền hơn 225 triệu đồng, trong đó 75 triệu đồng được trích từ Quỹ nghĩa tình đồng đội CAND; 85,9 triệu đồng từ sự ủng hộ của cán bộ đoàn viên thanh niên tỉnh và 15 triệu đồng từ Quỹ nghĩa tình Công an tỉnh Sơn La.

Đây là sự quan tâm đặc biệt của Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La nhằm giúp đỡ cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an Sơn La nói chung, gia đình đồng chí Đồng Thị Dung nói riêng với mong muốn các đồng chí và gia đình sớm khắc phục khó khăn, yên tâm công tác.

Trung Hiếu