Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trong phòng, chống tội phạm ma túy

14:56 13/05/2020
Ngày 13/5, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình “Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong phòng, chống tội phạm ma túy của Bộ Công an giai đoạn 2020 - 2025” đã chủ trì Phiên họp của Ban Chỉ đạo Chương trình.


Dự phiên họp có đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Công an và Bộ Khoa học - Công nghệ.

Thứ trưởng Lương Tam Quang chủ trì phiên họp.

Phiên họp nhằm tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình, để đề xuất thực hiện các nhiệm vụ thiết thực, hiệu quả. 

Theo đó, các đại biểu đã thống nhất, thực hiện Chương trình theo nguyên tắc không dàn trải; gộp các nhiệm vụ có trùng nội dung, hướng nghiên cứu; nhiều nhiệm vụ nghiên cứu trên cùng 1 địa bàn, trên cùng tuyến thì chỉ tập trung thực hiện 1 nhiệm vụ tổng thể; nhóm lại các nhiệm vụ nghiên cứu về quan hệ phối hợp giữa các lực lượng chức năng của Việt Nam; một vấn đề lớn chỉ giao 1 đơn vị chủ trì thực hiện, các đơn vị liên quan phối hợp. 

Trên lĩnh vực khoa học kỹ thuật, các đại biểu thống nhất, tập trung trọng điểm cho nhiệm vụ nghiên cứu, thí điểm áp dụng khoa học kỹ thuật trên một số địa bàn. Ưu tiên nhóm nhiệm vụ về tinh chế mẫu chuẩn ma túy, quy trình giám định các chất ma túy để cấp cho các phòng giám định địa phương phục vụ công tác giám định.

Đại diện Bộ Khoa học - Công nghệ phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Lương Tam Quang biểu dương tinh thần làm việc của các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình, đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá toàn bộ các nội dung nghiên cứu, theo hướng thiết thực, có thể áp dụng ngay vào thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo Chương trình cần tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tại phiên họp; khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan, nghiên cứu làm rõ những vấn đề cần chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung trong các văn bản quy phạm pháp luật về đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trong tình hình mới.

Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu, Ban Chỉ đạo Chương trình nghiên cứu, tổng hợp các kinh nghiệm phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy của các quốc gia; đề xuất giải pháp phù hợp với thực tiễn nước ta. Tập trung đẩy mạnh nghiên cứu, kiến nghị các giải pháp đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên một số tuyến, địa bàn trọng điểm. Đẩy mạnh cải tiến những công nghệ hiện có; ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới; tăng cường hợp tác quốc tế, góp phần phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trong thời gian tới. 

Quang Minh