Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng về chính trị CAND

Thứ Hai, 09/12/2019, 19:20
Ngày 9-12, tại Lạng Sơn, Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình công tác Đảng, công tác chính trị Công an nhân dân năm 2019 và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Thiếu tướng Đào Gia Bảo - Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị chủ trì Hội nghị.

Cùng dự, có Đại tá Nguyễn Trung Thực, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn; đại diện Lãnh đạo và Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an các tỉnh phía bắc; đại diện các Cục, Viện, Trường trong CAND.

Toàn cảnh Hội nghị.

Năm 2019, các đơn vị đã triển khai kịp thời, có hiệu quả các Chỉ. thị, Nghị quyết của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; học tập chuyên đề làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” với nhiều đổi mới về phương pháp, cách thức. Bên cạnh đó, các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiến tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND,15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị phát biểu tại Hội nghị.

Công an các đơn vị tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, ý thức chấp hành Điều lệnh của cán bộ chiến sĩ CAND; đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong CAND, kịp thời phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND trong lòng nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Đào Gia Bảo biểu dương những thành tích, kết quả của Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được về công tác Đảng, công tác chính trị năm 2019. Thiếu tướng Đào Gia Bảo nhấn mạnh tới 6 yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020. 

Theo đó, các đơn vị cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng về chính trị. Không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng , đời sống tinh thần cho CBCS.

Đại tá Nguyễn trung Thực, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn phát biểu chào mừng.

Tiếp tục đẩy mạnh thi đua trong toàn lực lượng gắn với việc học tập , làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào “ CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “ Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn , vì nhân dân phục vụ”, tích cực tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong công tác, chiến đấu. 

Đồng thời, đề cao vai trò nêu gương của lãnh đạo chỉ huy, gương mẫu chấp hành nghiêm kỷ luật, điều lệnh CAND, thường xuyên “ Tự soi”, “ tự sửa”, thực sự là tấm gương sáng cho CBCS học tập, noi theo. 

Đặc biệt, triển khai các hướng dẫn về tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong CAND nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Minh Anh – Anh Khoa
.
.