Lớp tập huấn nhằm trang bị, ôn luyện cho cán bộ, chiến sĩ và nhân viên của Cục những kiến thức cơ bản trong việc thực hiện quy định của pháp luật về PCCC; nâng cao hiểu biết về an toàn phòng cháy; phòng ngừa không để xảy ra cháy, nổ và xử lý tốt các tình huống khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Đại tá Phạm Bá Hậu khai mạc lớp tập huấn
CBCS Cục Công tác đảng và công tác quần chúng thực hành chữa cháy

Dưới sự hướng dẫn của Thiếu tá Ngô Văn Anh, giảng viên Trường Đại học PCCC, cán bộ, chiến sỹ và nhân viên của Cục Công tác đảng và công tác chính trị đã được tập huấn những kiến thức và kỹ năng cả về lý thuyết và thực hành của quy trình phòng cháy, chữa cháy…


A.Quỳnh