Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ bầu 26 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022

16:59 21/07/2017

Ngày 21-7, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 2, nhiệm kỳ 2017-2022. Trung tướng Đỗ Đức Kính, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động dự và chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo Đại hội cho biết, nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tham mưu, chỉ đạo và tổ chức có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đoàn viên thanh niên, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, giúp đoàn viên có bản lĩnh chính trị vững vàng…

Nhiều hoạt động có quy mô lớn, hiệu quả cao và sức lan tỏa rộng rãi; công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng được chú trọng đã góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng các đơn vị. Tinh thần và khí thế thi đua ở Đoàn thanh niên các cấp khá đồng đều, cổ vũ động viên mạnh mẽ tinh thần thi đua của đoàn viên thanh niên trong học tập và công tác.

Đại biểu dự Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trung tướng Đỗ Đức Kính nhấn mạnh, cán bộ Đoàn, tổ chức Đoàn các cấp phải là trung tâm quy tụ, đoàn kết, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên; là lực lượng nòng cốt trong công tác thanh niên từng đơn vị.

Trung tướng Đỗ Đức Kính phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 Mỗi đoàn viên thanh niên cần phải nhận thức đúng đắn vai trò của mình, tích cực học tập, rèn luyện phẩm chất, xây dựng lối sống trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu biết sâu sắc về nghiệp vụ, hăng hái nhiệt tình, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao lành mạnh. Cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm chỉ đạo, tin tưởng vào đoàn viên thanh niên, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giúp đỡ, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên hăng hái, tự tin tham gia vào các mặt công tác của đơn vị và các hoạt động phong trào Đoàn...

Đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Ban chấp hành Đoàn thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Tại Đại hội, 204 đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư lệnh CSCĐ lần thứ 2 nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 26 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ 21, nhiệm kỳ 2017-2022

Vũ Linh